15 listopada 2021

Związkowcy chcą wyjaśnień od Morawieckiego. Nad branżą zawisło widmo bankructwa

Autor: JD

Sierpień 80  wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. Zwraca się w nim o pilne poinformowanie strony społecznej, na temat przebiegu rozmów z Unią Europejską, w sprawie zgody na reformę polskiego górnictwa, zgodnie z porozumieniem podpisanym ze stroną społeczną. "Wnioskujemy do Pana Premiera, o natychmiastowe udzielenie informacji opinii publicznej i sygnatariuszom porozumienia, na jakim etapie są negocjacje z Unią Europejską" - zaznacza Sierpień 80.

 
  • Związek przypomina w piśmie, że we wrześniu 2020 roku doszło do podpisania porozumienia, pomiędzy rządem i stroną społeczną, w sprawie warunków transformacji Śląska i górnictwa.
  • Rządzący zapewniali nas wtedy, że szybko uzyskają zgodę Unii Europejskiej, na wprowadzenie w życie ustaleń zawartych w tym porozumieniu - zaznacza Sierpień 80.
  • Przypomina też, że porozumienie przewiduje między innymi, wprowadzenie mechanizmu dopłat do wydobycia węgla oraz szereg inwestycji, które rząd miał realizować bez względu na stan negocjacji z instytucjami unijnymi.

"Od tego czasu miną ponad rok, a my nadal nie wiemy w jakiej sytuacji jesteśmy. Zakładano, że od nowego roku, spółki węglowe będą działać już w nowych warunkach, umożliwiających udzielanie im pomocy publicznej. Do końca roku pozostało już dramatycznie mało czasu, a my nie wiemy jak ma wyglądać górnictwo po 31 grudnia 2021 roku" - zaznaczono w piśmie do premiera.

I wskazano, że pomimo licznych zapewnień, iż sprawa jest na dobrej drodze, nie wydaje się, aby możliwe było osiągnięcie obiecanych efektów.

 

Widmo bankructwa

"Po 1 stycznia 2022 największa spółka węglowa stanie na krawędzi bankructwa, ponieważ nie ma już pieniędzy na dalsze funkcjonowanie. W podobnie złej sytuacji, znajdą się kopalnie funkcjonujące obecnie, w innych spółkach. Kopalnie Tauron Wydobycie i spółka Węglokoks Kraj będą zagrożone likwidacją. Słyszymy, że zarówno Tauron jak i Węglokoks muszą do końca roku, pozbyć się swoich aktywów węglowych, bo nie będą mogły uzyskać żadnego finansowania, na swoje dalsze funkcjonowanie" - piszą związkowcy.

 

"Zgodnie z polityką klimatyczną UE, banki mają odmawiać kredytowania wszystkich podmiotów posiadających aktywa węglowe. Oznacza to ogromne problemy wszystkich spółek energetycznych, posiadających aktywa węglowe. Zarówno te węgla kamiennego jak i brunatnego. W jakiej strukturze będzie więc działać, górnictwo i energetyka po nowym roku? Nie wiemy. Rząd na ten temat milczy" - zaznacza Sierpień 80.Jednocześnie zwraca uwagę, że odpowiedzialny za negocjacje z Unią wiceminister Soboń, porzucił okręt i przeszedł do innego ministerstwa. A stojący na czele MAP minister Sasin, jak ognia unika angażowania się w sprawy Śląska i górnictwa.

 

"Tymczasem skala wyzwań przed jakimi stoimy w obliczu koniecznej transformacji jest ogromna. Dodatkowo świat, Unia Europejska, a także Polska stoją przed ogromnymi zagrożeniami związanymi z nadchodzącym kryzysem energetycznym, do którego nie jesteśmy przygotowani" - czytamy.

"Oprócz tego, Polskie społeczeństwo niezwykle drastycznie odczuje nadchodzące olbrzymie podwyżki cen gazu, energii i ogrzewania. Czy w tym stanie rzeczy możemy pozwolić sobie na bierność? Czy w tych warunkach, może Pan dalej chować głowę w piasek i udawać, że nic się nie dzieje? Stoimy w obliczu katastrofy. Zagrożona jest nasza suwerenność energetyczna. Drożyzna, która nadciągnie w ślad za tymi wydarzeniami, wywróci także Pański rząd. Nie ma więc czasu, aby udawać, że nic złego się nie dzieje. Czas działać.

Oczekujemy od Pana Premiera natychmiastowego raportu na temat stanu negocjacji z Unią Europejską, w sprawie transformacji górnictwa  i Śląska" - dodano.

 

Czeka nas katastrofa

Związkowcy twierdzą, że wobec skali wyzwań, jakie przed nami stoją powinno zostać powołane z powrotem Ministerstwo Energii, na czele którego musi stanąć doświadczony, odpowiednio wysoko umocowany polityk, który zna branże, a nie będzie musiał się jej uczyć od nowa.

"Należy pilnie powołać Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Regionów Górniczych, który natychmiast przystąpi do opracowywania wariantowych strategii działania.

Jak najszybciej, trzeba też przygotować plan funkcjonowania górnictwa i energetyki w nowej strukturze organizacyjnej, uwzględniając zagrożenia jakie są przed nami, wśród których najważniejsze to, odmowa UE zgody na przygotowany przez Polskę i uzgodniony ze stroną społeczną plan transformacji górnictwa oraz nadchodzący światowy kryzys energetyczny i drastycznie rosnące ceny surowców.

Jeśli dalej będziemy tracić czas, czeka nas katastrofa. Z uwagi na wagę problemu oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju, powyższe pismo zostaje również wysłane do Wicepremiera ds. Bezpieczeństwa oraz szefa Prawa i Sprawiedliwości, a więc niejako Pańskiego mocodawcy, Premiera Jarosław Kaczyńskiego" - kończy pismo do premiera Mateusza Morawieckiego przewodniczący Sierpnia 80 Bogusław Ziętek.

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.