15 grudnia 2021

Związki wszczynają spór zbiorowy w sprawie płac w PGG

GÓRNICTWO  |

 

W środę 15 grudnia związki zawodowe działające w Polskiej Grupie Górniczej złożyły pismo w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego. Chodzi o kwestie wynagrodzeń.

Jerzy Dudała
 

Działające w PGG związki wystosowały pismo o następującej treści. "

 

1. Na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych związki zawodowe działające w Polskiej Grupie Górniczej zwracają się do zarządu PGG z żądaniem wypłaty rekompensaty dla pracowników PGG za miesiące wrzesień, październik, listopad, grudzień w związku ze zwiększonym wysiłkiem załóg górniczych PGG, aby dostarczyć do odbiorców dodatkowe ilości węgla wydobywanego w dni wolne od pracy.

 

2.Zakończenia roku 2021 ze średnim wynagrodzeniem 8200 zł brutto w PGG".- W środę rano związki zawodowe działające w PGG złożyły pismo w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego.

 

Chodzi o wzrost wynagrodzeń jeszcze w bieżącym roku - mówi portalowi WNP.PL Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80.- Chcemy, żeby ludzie jeszcze przed świętami otrzymali dodatkowe wynagrodzenie. Oczekujemy również, ze wynagrodzenie w spółce wzrośnie od 1 stycznia 2022 roku. Liczymy na rozmowy z zarządem PGG jeszcze w tym tygodniu - dodaje Ziętek.

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.