17 listopada 2021

Żądamy wyjaśnień od Instytucji Państwa!

DOŚĆ KŁAMSTW I OBŁUDY !
Żądamy wyjaśnień i prawdy w sprawie nie odwołania się od Decyzji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie przyznania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża "Złoczew"
Wiele lat "karmiono" nas informacją o uruchomieniu nowej odkrywki "Złoczew", która miała zapewnić ciągłość produkcji najtańszej w Europie energii elektrycznej z Elektrowni Bełchatów, zapewnić bezpieczeństwo miejsc pracy tysięcy Pracowników, a przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski i Polaków.
 
Niestety, jak się dowiadujemy z lokalnych i ogólnopolskich mediów, skarga na Decyzję GDOŚ nie została złożona w ustawowym terminie.
Żądamy wyjaśnień od Instytucji Państwa, czy brak przedłużenia żywotności kompleksu energetycznego w Bełchatowie, nie zakłóci dostaw energii (bezpieczeństwa energetycznego Kraju), nie doprowadzi do ubóstwa społecznego, gospodarczego i ekonomicznego całego regionu łódzkiego, utraty setek tysięcy miejsc pracy nie tylko w Kopalni i Elektrowni Bełchatów, ale również w firmach kooperujących z kompleksem energetyczny
 
 
 

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.