11 maja 2022

Wniosek o jak najszybsze podjęcie decyzji w sprawie, bloków energetycznych.

Premier 

Mateusz Morawiecki

 

Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" zwraca się do Pana Premiera z wnioskiem, o jak najszybsze podjęcie decyzji w sprawie, bloków energetycznych opalanych na węgiel kamienny. Chodzi przede wszystkim, o tak zwane "dwusetki", które bez modernizacji, wkrótce będą musiały zostać wyłączone. Spowoduje to ogromne zagrożenie, dla polskiego sytemu energetycznego. Bez dalszego utrzymania, tych bloków energetycznych, wkrótce zabraknie nam energii. 

Już doprowadzono do sytuacji dramatycznej, w której do końca roku, zabraknie od 8 do 10 milionów ton węgla. Z czego w energetyce zawodowej zabraknie od 3 do 4 milionów ton. Jeszcze gorsza, będzie sytuacja na rynku odbiorców indywidualnych i komunalnych. Na tym rynku, zabraknie od 5 do 6 milionów ton węgla. Z różnych powodów, nie da się tego węgla, jak Pan publicznie twierdzi, sprowadzić z innych państw. Nie ma na to żadnych szans, z czego warto zdać sobie sprawę już dziś.

Spowoduje to, ogromne perturbacje na rynku krajowym. Dalszy, drastyczny wzrost cen węgla i jego ogromne niedobory. Kulminacja tego dramatu, nastąpi już tej jesieni. Będziemy bez węgla, energii elektrycznej i ciepła. Trzeba jak najszybciej, podjąć decyzje i działania, odbudowujące nasz potencjał wydobywczy. Potrzebne są szybkie i odważne decyzje. Niestety, liczne nasze apele, do Pana Premiera w tej sprawie, pozostają bez odpowiedzi.

Nie mniej ważne, jest podjęcie decyzji, o rewitalizacji bloków węglowych. Chodzi o około pięćdziesiąt tzw. "dwusetek", których żywotność kończy się w latach 2025 - 2028. Bez tych bloków, polski system energetyczny, już wkrótce ulegnie załamaniu. Jesteśmy o krok od katastrofy. Co z tego, że uda nam się wydobywać więcej węgla, skoro nie będzie bloków energetycznych, w których węgiel ten będzie przetwarzany na energię. Konieczna jest natychmiastowa decyzja, o modernizacji tych bloków energetycznych. Decyzja, z którą nie wolno zwlekać.

Panie Premierze przed nami światowy kryzys energetyczny, którego początki już odczuwamy. Szczególnie dotkliwie uderzy on w państwa UE. Jest to rezultatem, wielu lat głupiej i szkodliwej polityki klimatycznej, prowadzonej przez UE, pod dyktando Niemiec. Oprócz kryzysu energetycznego, który dopiero się rozpędza, mamy także do czynienia, ze zbrodniczą wojną, wywołaną napaścią Rosji na Ukrainę. To oznacza kolejne problemy. Embargo na rosyjski gaz, ropę i węgiel, jest koniecznością. Oznacza to jednak, drastyczny wzrost cen surowców energetycznych i ich niedobór.

Jeśli nie chce Pan, aby Polacy marzli, już nadchodzącej zimy. Jeżeli nie chce Pan, aby zabrakło prądu i węgla, trzeba działać natychmiast. Nie jesteśmy bezbronni. Posiadamy wystarczające zasoby węgla i wystarczający potencjał energetyczny. Potrzebne są decyzje. Te dotyczące przemysłu wydobywczego i te dotyczące energetyki. Co najmniej od jesieni ubiegłego roku, apelujemy do Pana o działanie, podsuwając kolejne rozwiązania, które mogą uratować nas przed katastrofą. Jeszcze nie jest za późno. Jednak każdy kolejny dzień zwłoki, przybliża nas do katastrofy. Apelujemy do Pana o szybkie działanie, deklarując gotowość współpracy i pomocy.

 

Z poważaniem

Bogusław Ziętek

Przewodniczący

WZZ "Sierpień 80"

 

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.