23 listopada 2021

Wkrótce okaże się, kto zbuduje mur na granicy

BUDOWNICTWO  |  
Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej ma ruszyć w grudniu. Według ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej w zakresie tej inwestycji nie stosuje się przepisów wynikających z prawa zamówień publicznych.
Weronika Szkwarek
 
  • Do 15 grudnia mają zostać wyłonieni wykonawcy zapory na granicy polsko-białoruskiej. 
  • Prace mają potrwać 180 dni, mur na granicy ma zostać oddany do końca pierwszego półrocza 2022 roku. 
  • Wykonawcami będą "duże firmy z szerokim doświadczeniem na rynku", podało MSWiA. Swoje typy miał przedstawić również Polski Związek Pracodawców Budownictwa. 
  •  

Inwestorem muru na granicy polsko-białoruskiej jest Komendant Główny Straży Granicznej. W ustawie czytamy, że barierę mogą stanowić urządzenia budowlane wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz infrastrukturą elektroniczną lub telekomunikacyjną. Wartość inwestycji szacowana jest na 1,6 mld zł.

 

Kto wybuduje mur na granicy

Owiane tajemnicą są jak dotąd firmy, które miałyby się podjąć realizacji inwestycji. Według zapowiedzi MSWiA zaporę na granicy będą budowały „duże firmy z szerokim doświadczeniem na rynku”. Umowy z wykonawcami będą zawarte do 15 grudnia i będą jawne dla opinii publicznej.

 

Szacowany koszt inwestycji to 1,615 mld złotych, w tym 1,5 mld na budowę fizycznej bariery i 115 mln na urządzenia techniczne,Podczas pierwszego posiedzenia Zespołu ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej wskazano, że część granicy, na której powstanie zapora, zostanie podzielona na cztery odcinki; prace na poszczególnych odcinkach będą prowadzone jednocześnie w systemie trzyzmianowym i 24 godziny na dobę.

 

Harmonogram przewiduje, że do 15 grudnia nastąpi podpisanie umów z firmami odpowiedzialnymi za budowę zapory. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwają 180 dni. Zapora ma zostać oddana do końca pierwszego półrocza 2022 roku.Jak podano podczas konferencji podsumowującej pierwsze spotkanie zespołu, w toku negocjacji wzięto pod uwagę duże firmy rekomendowane przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa.„Firmy te posiadają odpowiedni potencjał wykonawczy i dysponują specjalistycznym sprzętem.

 

Ważne jest również dotychczasowe doświadczenie w dużych inwestycjach liniowych”, podano.Na łamach WNP.pl pisaliśmy ostatnio o spółce Elektrotim, która miała w portfelu zamówień kontrakt z bieszczadzkim oddziałem Straży Granicznej. Zrealizowano zabezpieczenia elektroniczne na granicy, gdzie wkrótce rozpoczną się prace odbiorowe.

 

Zdaniem zarządu wykonanie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony innych oddziałów Straży Granicznej i to zainteresowanie może zaprocentować w przyszłości w kontekście innych inwestycji związanych z ochroną granicy.Przypomnijmy również, że dwukrotnie spółka MindMade z Grupy WB przekazywała Straży Granicznej swoje urządzenia do wykrywania przekroczeń granicy przez osoby i pojazdy. W 2019 roku przekazano urządzenia perymetryczne, w skład zestawów wchodziły czujniki sejsmiczne, kamery, przenośne odbiorniki alarmowe czy dedykowane systemy łączności.

 

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

 

Mur na granicy

Zapora, według informacji podanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, powstanie na długości ponad 180 km wzdłuż granicy z Białorusią, na terenie Podlasia. Szef MSWiA powiedział, że na Lubelszczyźnie jest naturalna zapora w postaci rzeki Bug i tam w inny sposób służby zamierzają zabezpieczyć granicę.Zapora będzie mierzyła 5,5 metra wysokości: 5 metrów będą stanowiły stalowe słupy zwieńczone półmetrowym zwojem z drutu tak, aby nie można było przejść na drugą stronę.Rząd podał, że zostaną zastosowane nowoczesne, elektroniczne metody zarządzania granicą – czujniki ruchu wzdłuż całej granicy oraz kamery.

 

- System będzie zbudowany z kilku linii ochrony. Pierwszą stanowić będzie bariera fizyczna w postaci solidnego i masywnego ogrodzenia, którego nie będzie można sforsować przy użyciu narzędzi, drabin czy desek. Kolejną linią ochrony w systemie zabezpieczającym granicę będą kable detekcyjne, sygnalizujące ruch poruszającego się obiektu. W kolejnej linii zostaną umieszczone kamery z funkcją wykrywania ruchu – wyjaśniła Wioleta Gorzkowska, zastępca komendanta Straży Granicznej podczas konferencji w MSWiA.

 

Podano również, że wszystkie próby naruszenia ogrodzenia będą sygnalizowane do centrów nadzoru. Otrzymany alarm będzie weryfikowany przez operatorów.Zapora będzie wykonana przede wszystkim ze stali. W zależności od warunków gruntowych będą to słupy stalowe i panele stalowe.Przypomnijmy, że według ustawy o zabezpieczeniu granicy państwowej do inwestycji nie stosuje się przepisów odrębnych, w tym prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, prawa geodezyjnego, przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie jest wymagane pozwolenie na budowę czy sporządzenie projektu budowlanego.

 

Do zamówień związanych z inwestycją Straży Granicznej nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, a Centralne Biuro Antykorupcyjne ma sprawować kontrolę nad zamówieniami.

 
Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.