02 listopada 2021

 Wiceprezes Rady Ministrów Pan - Jacek Sasin. Minister Aktywów Państwowych.

Szanowny Pan Jacek Sasin

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Aktywów Państwowych

 

Niżej podpisani sygnatariusze Umowy Społecznej wyrażają głębokie zaniepokojenie przedłużającym się wakatem na stanowisku wiceministra aktywów państwowych odpowiedzialnego za górnictwo , który byłby upełnomocniony do prowadzenia rozmów z Komisję Europejską odnośnie prenotyfikacji umowy społecznej regulującej zasady transformacji polskiego górnictwa i energetyki w Komisji Europejskiej. Ten stan rzeczy już dziś przyczynia się do opóźnienia procesu prenotyfikacyjnego.