10 października 2021

Węglokoks przejął spółkę Huta Pokój Konstrukcje.

Za:wnp.pl 

Katowicki Węglokoks, który jesienią ub. roku przejął produkcyjny majątek Huty Pokój w Rudzie Śląskiej skupiony w spółce Huta Pokój Profile, w piątek stał się również właścicielem drugiej wiodącej hutniczej spółki - Huta Pokój Konstrukcje. Ma to zapewnić przejętej spółce stabilizację i rozwój.

 
  • Huta Pokój oraz Węglokoks zawarły umowę zbycia udziałów Huty Pokój Konstrukcje. Tym samym zakończył się proces, w wyniku którego Węglokoks stał się współwłaścicielem spółki konstrukcyjnej.
  • Decyzja ta daje nowe możliwości w zakresie pozyskiwania kontraktów, jak również inwestycji zmieniających sposób funkcjonowania spółki. 
  • Węglokoks przygotowuje strategię dla swojej hutniczej części, która ma powstać do końca tego roku. Uwzględni ona planowane inwestycje w hutach i sposoby ich finansowania.

- Huta Pokój oraz Węglokoks zawarły umowę zbycia udziałów Huty Pokój Konstrukcje . Tym samym zakończył się proces, w wyniku którego Węglokoks stał się współwłaścicielem spółki konstrukcyjnej - podali przedstawiciele Węglokoksu.

Nowe możliwości 

- Zmiana w strukturze właścicielskiej stabilizuje sytuację finansową Huty Pokój Konstrukcje oraz otwiera przed nią nowe możliwości w zakresie pozyskiwania kontraktów, jak również inwestycji zmieniających sposób funkcjonowania spółki. Przejęcie Huty Pokój Konstrukcje jest jednocześnie spełnieniem postulatów strony społeczne  - podkreślił rzecznik Węglokoksu Jarosław Latacz.Wcześniej, w listopadzie zeszłego roku, Węglokoks przejął już produkcyjny majątek Huty Pokój, przeniesiony z załogą do spółki Huta Pokój Profile. To część procesu oddłużenia huty, winnej Węglokoksowi i bankowi PKO BP ponad 200 mln zł. Dzięki restrukturyzacji hucie zapewniono dalsze działanie i utrzymanie zatrudnienia.

Zmiany własnościowe

W 2020 r., w ramach rozliczenia zadłużenia, Huta Pokój oddała Węglokoksowi majątek produkcyjny, przeniesiony wraz z załogą do spółki Huta Pokój Profile. Węglokoks stał się tym samym 100-procentowym właścicielem tej spółki, będącej znaczącym producentem wyrobów zimnogiętych i gorącowalcowanych. Uzgodniono wówczas, że pozostałą część zadłużenia względem Węglokoksu i PKO BP, Huta Pokój będzie spłacać w kolejnych latach.Na początku ub. roku huta straciła zdolność działania operacyjnego i regulowania zobowiązań wobec dostawców. Skumulowana strata netto Huty Pokój w latach 2018-2019 wyniosła 92 mln zł, przy przychodach rocznych w ub. roku rzędu 300 mln zł.Kolejnym etapem restrukturyzacji jest piątkowe przejęcie przez Węglokoks także spółki Huta Pokój Konstrukcje, będącej producentem konstrukcji stalowych używanych w wielu obiektach na świecie. W rudzkiej hucie powstała m.in. konstrukcja fasady stadionu Green Point w Kapsztadzie, wybudowanego na mistrzostwa świata w piłce nożnej w RPA, konstrukcja dla elektrowni Eesti Energia Narva w Estonii czy konstrukcja zmodernizowanej warszawskiej Rotundy PKO.

Brak dostępu do kapitału

Spółka konstrukcyjna, mimo renomy rynkowej i pozyskiwania kolejnych zamówień, od kilku lat borykała się z brakiem dostępu do kapitału obrotowego. Jej oddłużenie umożliwia wspólny z Węglokoksem udział w konsorcjach i przetargach na rynku infrastruktury przemysłowej.W grupie Węglokoksu jest także, oprócz rudzkich spółek, Huta Łabędy, będąca najważniejszym w Polsce producentem obudów górniczych, a od kilku lat również producentem rur stalowych. Częścią grupy jest ponadto Walcownia Blach Grubych Batory w Chorzowie. To ostatnie polskie aktywa hutnicze, kontrolowane - za pośrednictwem Węglokoksu - przez Skarb Państwa.

 

W pierwszych dniach września 2021 r. związkowcy z hut należących do grupy kapitałowej Węglokoksu rozpoczęli akcję protestacyjną, domagając się m.in. lepszego nadzoru, jasnej polityki inwestycyjnej oraz prorozwojowej strategii dla aktywów hutniczych Grupy. 23 września huty odwiedził wiceminister aktywów Artur Soboń.

Nowa strategia

4 października, podczas kolejnego spotkania z udziałem wiceministra, uzgodniono roboczy harmonogram dalszych prac nad porozumieniem, mającym zapewnić inwestycje i rozwój hutniczej części Grupy Węglokoksu. Strategia dla hut ma powstać do końca tego roku i ma być wypracowywana wspólnie ze stroną społeczną. Uwzględni ona planowane inwestycje w hutach i sposoby ich finansowania.We wrześniu prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek zapewnił, że nowa strategia Grupy, nad którą trwają obecnie prace, przewiduje także inwestycje w części hutniczej.- Nasze huty oferują produkty dla budownictwa, infrastruktury, rynku ciepłowniczego czy górnictwa. To ogromne obszary, które wymagają nie tylko permanentnego procesu unowocześniania i uatrakcyjniania oferowanych wyrobów, ale przede wszystkim ogromnych nakładów inwestycyjnych. Te nakłady będą miały swoje odzwierciedlenie w budowanej przez nas strategii dla całej Grupy Kapitałowej, którą zamierzamy ogłosić w perspektywie najbliższych miesięcy. To najlepszy czas, by myśleć o inwestycjach, zwłaszcza, że wyniki tego segmentu są bardzo zadowalające - mówił 23 września prezes Węglokoksu.W ciągu ośmiu miesięcy tego roku Huta Łabędy wypracowała 52 mln zł zysku netto, natomiast przejęta przez Grupę w ub. roku Huta Pokój Profile w Rudzie Śląskiej miała 33 mln zł zysku netto.
Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.