04 maja 2022

W związku z katastrofami w JSW!
Wicepremier Minister Aktywów Państwowych
Jacek Sasin 

Katowice, dnia 04.05.2022 r.

 

Wicepremier

Minister Aktywów Państwowych

Jacek Sasin

 

Tragiczne wydarzenia w kopalniach JSW, Pniówek i Zofiówka, czekają na odpowiedź. Ból i rozpacz potęgowane są, przez narastające wątpliwości, czy musiało do tego dojść. Do naszego Związku docierają kolejne informacje, że zarówno przed samymi tragicznymi wydarzeniami w kopalniach Pniówek i Zofiówka, jak również podczas akcji ratunkowych, popełniono szereg błędów i nieprawidłowości.

Nie rozstrzygamy o niczyjej winie. Nie możemy jednak pozwolić, aby pozostały jakiekolwiek wątpliwości. Domagają się tego ofiary, ich rodziny i przyjaciele. Jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo pracy, tysięcy zatrudnionych pod ziemią górników. Aby było to możliwe, konieczne jest zagwarantowanie bezpieczeństwa tym, którzy zechcą mówić prawdę, jak było. A strach jest nadal powszechny.

Przypomnieć trzeba, że zbrodnię w kopalni Halemba, udało się wyjaśnić, dopiero po przełamaniu zmowy milczenia. Zeznający w tej sprawie górnicy, zdecydowali się mówić, po uzyskaniu gwarancji bezpieczeństwa. Tylko dzięki temu, udało się ustalić i "ukarać", winnych zbrodni. Wcześniej, także wobec tej tragedii twierdzono, że zawiniły siły natury.

Zwracamy się do Pana Premiera o ogłoszenie jednoznacznej deklaracji, że wszyscy, którzy zdecydują się mówić, jak było, otrzymają gwarancję bezpieczeństwa. Już w tej chwili, zgłosiły się do naszego związku osoby, które na takie gwarancje oczekują. Bez takiej, jednoznacznej gwarancji, być może nigdy nie wyjaśnimy przyczyn tragedii w kopalniach "Pniówek" i "Zofiówka".

Panie Premierze w najbliższych dniach powołani mają być członkowie zarządu JSW S.A. nowej kadencji. Bez wyjaśnienia przyczyn i ewentualnych winnych tragedii w kopalniach JSW, powołanie na członków zarządu tych samych osób, które pełniły funkcje podczas tych tragicznych wydarzeń, rodzić będzie szereg pytań i wątpliwości.

Nie rozstrzygając o niczyjej odpowiedzialności, lub jej braku, zwracamy się do Pana Premiera o rozważenia, czy w tych okolicznościach, rozstrzyganie konkursu i powoływanie na dotychczas sprawowane funkcje, tych samych osób, będzie właściwe. Nie mamy zamiaru rozstrzygać o niczyjej winie lub jej braku. Jednak skala tragedii, ból i rozpacz, które są tak świeże, powinny przy każdej decyzji, unikać jakichkolwiek wątpliwości i stawiania kolejnych pytań.

 

Bogusław Ziętek

Przewodniczący

WZZ "Sierpień 80"

 

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.