03 marca 2021

W związku z informacjami o tym, że rząd ma zamiar poddać się szczepieniom poza kolejnością, WZZ "Sierpień 80" wyraża swoje oburzenie wobec takich praktyk.

 

                                                                                                                                         Katowice,  03.03 2021 r.

STANOWISKO

W związku z informacjami o tym, że rząd ma zamiar poddać się szczepieniom poza kolejnością, WZZ "Sierpień 80" wyraża swoje oburzenie wobec takich praktyk.

Rząd, który całkowicie nie radzi sobie w obecnej sytuacji, teraz ma zamiar, przekroczyć wszelkie granice arogancji i pogardy wobec społeczeństwa. Brakuje nam szczepionek dla wszystkich. Dla lekarzy i personelu medycznego, dla osób starszych i schorowanych, dla nauczycieli, ale nie zabraknie szczepionek dla elit politycznych.

Niedawno przez Polskę przelała się fala oburzenia, kiedy niektórzy celebryci i wpływowe osoby, zaszczepiły się poza kolejnością. Wtedy, także eksponowani członkowie tego rządu, a także liczni politycy PiS, epatowali słusznym oburzeniem, na niegodziwość takiego postępowania. Teraz Ci sami ludzie, którzy wczoraj płonęli świętym oburzeniem, załatwiają dla siebie, szczepienie poza kolejnością. Chorzy i starsi ludzie czekają cierpliwie w kolejce, a elity polityczne zamiast dawać przykład, kolejkę tą omijają, wykorzystując swoją uprzywilejowaną pozycję i stanowiska.

Mieliśmy już taki rząd, który oświadczył społeczeństwu, któremu brakowało wszystkiego, że nie ma problemu, bo "rząd się zawsze wyżywi". Teraz do tych samych wzorców, dzielenia ludzi na lepszych i gorszych, sięga rząd, który odcina się od tamtej władzy, ale chętnie korzysta, z tamtych wzorców.

Argument, że można, a nawet trzeba zaszczepić rząd, bo to tylko 1000 osób jest faryzejski i pokrętny. Draństwo jest draństwem, a pogarda wobec społeczeństwa nie znajduje żadnego usprawiedliwienia, bez względu na to czy takie naganne postępowanie dotyczy jednej, czy tysiąca osób. Możemy się zachowywać niegodziwie, tylko dlatego, że niegodziwość postępowania, dotyczy tylko niewielkiej grupy osób?

Czy niemoralny czyn usprawiedliwia to, że popełnia go niewielu? Może w następnym kroku, rząd zechce zaszczepić swoje rodziny, a potem rządzący, zaszczepią wszystkich swoich znajomych, aby stworzyć sobie komfort, że "oni" się nie zarażą. A może od razu, sięgną po odizolowane od zwykłych ludzi enklawy, w których rządzący będą żyć w specjalnych strefach komfortu, bez konieczności narażania się na kontakt, z tak zwanymi, zwykłymi ludźmi. Takie powinny być bowiem konsekwencje myślenia, że skoro rządzimy to mamy inne, większe i lepsze prawa, niż reszta społeczeństwa, czyli po prostu przywileje. Czy według władzy, praca ministra lub innego urzędnika rządowego, ma dla społeczeństwa większą wartość i użyteczność, niż praca nauczyciela, pielęgniarki, ekspedientki, że roszczą sobie prawo do większej ochrony swojego zdrowia i życia, niż są w stanie zapewnić zwykłym obywatelom?

Rząd powinien jak najszybciej, zająć się opanowaniem katastrofalnej sytuacji do której doprowadził. Podjąć skuteczne działania, zapewniające szczepionki dla wszystkich obywateli, wobec oczywistego i totalnego bankructwa polityki Unii Europejskiej, która kolejny już raz pokazuje, że jest tworem bezużytecznym i skompromitowanym. Unii Europejskiej, która nie radzi sobie z wyzwaniami, jakie tworzy obecna sytuacja. Wobec dramatycznej sytuacji niedoboru szczepionek, zamiast tworzyć dla siebie kolejne przywileje i specjalne warunki, rząd powinien rozwiązać problem, którego Unia Europejska rozwiązać nie chce lub nie umie. Tego typu posunięcia, jak szczepienie się poza kolejnością, całkowicie kompromitują rządzących i podważają ich moralne prawo do kierowania państwem i wymagania od społeczeństwa przestrzegania restrykcji i zasad, których sami rządzący, ani nie potrafią przestrzegać, ani wobec samych siebie ich egzekwować.

                                                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                                                   Bogusław Ziętek

                                                                                                                                      Przewodniczący WZZ "Sierpień 80"

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.