20 września 2021

Vesuvius Poland. Miało być pięknie, jest po staremu.

Za: KM WZZ Sierpień 80 przy Vesuvius Poland.

Miało być pięknie, jest po staremu.

Wszystkie działające w naszym zakładzie organizacje związkowe, wspólnie wystąpiły w sierpniu do zarządu Vesuvius Poland o rozpoczęcie negocjacji celem zawarcia porozumienia płacowego, które obowiązywać miałoby od początku września.

 

Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazywały, że czekają nas trudne negocjacje, gdyż rozmowy płacowe nigdy nie należą do łatwych. Zwłaszcza, gdy pracodawca cały czas oszczędności najchętniej szukałby w kieszeniach pracowników (choć płace stanowią ledwie parę procent kosztów całkowitych),           a jednocześnie wynagrodzenia w naszym zakładzie, są coraz mniej konkurencyjne na rynku.

Miało być pięknie, jest po staremu.

17 września 2021 roku ,odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z Zarządem Vesuvius Poland.

Zarząd Vesuvius Poland nie chce zgodzić się na podwyżki od miesiąca września, uzasadniając to tym, że za trzy miesiące będą kolejne podwyżki wynikające z oceny rocznej i z inflacji, którą mamy zagwarantowaną w układzie zbiorowym.

Zarząd Vesuvius Poland stanowczo odrzuca wzrost płac o 17% twierdząc, że budżet firmy tego nie wytrzyma, ponadto cały czas jest podtrzymywane stanowisko Zarządu, że jeśli do takich podwyżek miało by dojść to grozi nam wstrzymanie inwestycji które mają się rozpocząć na W-2 i W-1.

Pracodawca w zamian proponuje pakiet medyczny, dojazdy do pracy ( busy), wypłatę jednorazowej premii, oraz dalsze rozmowy płacowe które będą obowiązywać od stycznia 2022 r.

Na piątek 24.09.2021 r. zostało wyznaczone spotkanie aby spisać protokół rozbieżności.

 

 

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.