04 października 2021

Ustalono harmonogram prac nad porozumieniem ws. rozwoju hut z Grupy Węglokoksu

Za: wnp.pl

Autor: PAP

 

Związkowcy z hut należących do Grupy Węglokoks ustalili w poniedziałek z zarządem spółki roboczy harmonogram dalszych prac nad porozumieniem, mającym zapewnić inwestycje i rozwój hutniczej części Grupy - wynika z informacji Węglokoksu, którego nowa strategia ma być gotowa do końca tego roku.

 

Do Węglokoksu należą m.in. gliwicka Huta Łabędy, Walcownia Blach Grubych Batory w Chorzowie oraz Huta Pokój Profile w Rudzie Śląskiej. To ostatnie polskie aktywa hutnicze, kontrolowane - za pośrednictwem katowickiego Węglokoksu - przez Skarb Państwa.

W pierwszych dniach września związkowcy z hut należących do grupy kapitałowej Węglokoksu rozpoczęli akcję protestacyjną, domagając się m.in. lepszego nadzoru, jasnej polityki inwestycyjnej oraz prorozwojowej strategii dla aktywów hutniczych Grupy. 23 września huty odwiedził wiceminister Soboń, zapowiadając na 4 października odniesienie się do związkowych postulatów. W poniedziałek wiceszef MAP ponownie spotkał się z hutnikami i zarządem Węglokoksu.

"W trakcie spotkania ustalono roboczy harmonogram prac mających na celu wypracowanie porozumienia dotyczącego planów inwestycyjnych oraz dalszego rozwoju (...) spółek (hutniczych - PAP) w ramach przygotowywanej strategii Grupy Kapitałowej. Strategia ma powstać do końca bieżącego roku" - poinformował Węglokoks w komunikacie po spotkaniu.

Wcześniej wiceminister Soboń potwierdził, że strategia dla hutniczej części Grupy Węglokoksu powstanie do końca roku i będzie wypracowywana wspólnie ze stroną społeczną. Uwzględni ona planowane inwestycje w hutach i sposoby ich finansowania.

"One wszystkie (huty z Grupy Węglokoks - PAP) mają swój potencjał, ale rzeczywiście wymagają inwestycji. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie tutaj znaleźć porozumienie - także w zakresie finansowania tych inwestycji" - dodał Artur Soboń, który chciałby, aby wspólna strategia dla hut była gotowa do końca roku. "Jesteśmy w stanie pracować tak szybko, jak to możliwe" - zapewnił.

Wiceminister liczy, że przyjęciu wypracowanej wspólnie ze związkowcami strategii będzie towarzyszyć porozumienie społeczne. "Chciałbym, żeby te dwa dokumenty były przyjęte jednocześnie: to znaczy by powstała strategia - także z uwzględnieniem propozycji strony społecznej - i być może jakaś forma porozumienia społecznego, która będzie dla strony społecznej satysfakcjonująca" - wyjaśnił w poniedziałek w Katowicach Soboń.

We wrześniu prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek zapewnił, że nowa strategia Grupy, nad którą trwają obecnie prace, przewiduje także inwestycje w części hutniczej.

"Nasze huty oferują produkty dla budownictwa, infrastruktury, rynku ciepłowniczego czy górnictwa. To ogromne obszary, które wymagają nie tylko permanentnego procesu unowocześniania i uatrakcyjniania oferowanych wyrobów, ale przede wszystkim ogromnych nakładów inwestycyjnych (...). Te nakłady będą miały swoje odzwierciedlenie w budowanej przez nas strategii dla całej Grupy Kapitałowej, którą zamierzamy ogłosić w perspektywie najbliższych miesięcy. To najlepszy czas, by myśleć o inwestycjach, zwłaszcza, że wyniki tego segmentu są bardzo zadowalające - mówił 23 września prezes Węglokoksu.

W ciągu ośmiu miesięcy tego roku Huta Łabędy wypracowała 52 mln zł zysku netto, natomiast przejęta przez Grupę w ub. roku Huta Pokój Profile w Rudzie Śląskiej miała 33 mln zł zysku netto. Węglokoks jest obecnie w trakcie wypracowywania rozwiązań dla innych hutniczych spółek: Huty Pokój Konstrukcje i Walcowni Blach Batory, a także w trakcie inkorporacji spółki-córki Węglokoks Stal. Finalizuje też ustalenia związane z obrotem stalą w całej grupie kapitałowej.

Prowadzony przez związkowców z Huty Pokój, Huty Łabędy i Walcowni Blach Batory protest ogłoszono - jak napisano na transparentach - w obronie polskiego hutnictwa i miejsc pracy. Związki napisały m.in. list do szefa MAP, wicepremiera Jacka Sasina i zażądały powołania w Węglokoksie wiceprezesa ds. hutnictwa. Oczekują także "znormalizowania polityki wsadowej" wobec hut, zwiększenia nadzoru nad inwestycjami prorozwojowymi oraz stworzenia na bazie hut z Grupy Węglokoksu "projektu rozwoju i strategicznego bezpieczeństwa Polski w kontekście inwestycji wynikającymi z Krajowego Planu Odbudowy".

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.