31 stycznia 2020

Tauron Wytwarzanie wprowadza w błąd opinię publiczną! WZZ Sierpień 80 po raz drugi wzywa premiera do wyjaśnień

Szanowni Państwo,
 
jeszcze godzinę potrwa blokada torów kolejowych prowadzących do Elektrowni Łaziska. Bierze w niej udział kilkuset górników zrzeszonych w WZZ "Sierpień 80".
 
Wobec wydanego przez właściciela Elektrowni Łaziska (spółkę Tauron Wytwarzanie) oświadczenia, które WZZ "Sierpień 80" odbiera jako manipulację i próbę wprowadzenia opinii publicznej w błąd, przewodniczący związku Bogusław Ziętek po raz drugi zawnioskował do pana premiera Mateusza Morawieckiego o podanie informacji w kwestii importu węgla do Polski i udziału w tym procederze spółek zależnych od Skarbu Państwa. Pierwsze pismo w tej sprawie WZZ "Sierpień 80" skierował na początku stycznia br.
 
"Nadmieniamy, że 7 stycznia br. zwróciliśmy się z pytaniami w tej tematyce do Pana Premiera, ale do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi ani od Pana, ani od podległych Panu służb, choć w międzyczasie gościł Pan Premier kilkukrotnie na Śląsku, spotykając się m.in. z reprezentantami środowisk górniczych" - m.in. czytamy w dzisiejszej korespondencji związku do szefa rządu.
 
Treść pisma przesyłam w załączeniu.
 
 
życząc spokojnego weekendu
---
PATRYK KOSELA
Rzecznik Prasowy
Komisji Krajowej WZZ "Sierpień 80"

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.