Szanowni Państwo,
 
jeszcze godzinę potrwa blokada torów kolejowych prowadzących do Elektrowni Łaziska. Bierze w niej udział kilkuset górników zrzeszonych w WZZ "Sierpień 80".
 
Wobec wydanego przez właściciela Elektrowni Łaziska (spółkę Tauron Wytwarzanie) oświadczenia, które WZZ "Sierpień 80" odbiera jako manipulację i próbę wprowadzenia opinii publicznej w błąd, przewodniczący związku Bogusław Ziętek po raz drugi zawnioskował do pana premiera Mateusza Morawieckiego o podanie informacji w kwestii importu węgla do Polski i udziału w tym procederze spółek zależnych od Skarbu Państwa. Pierwsze pismo w tej sprawie WZZ "Sierpień 80" skierował na początku stycznia br.
 
"Nadmieniamy, że 7 stycznia br. zwróciliśmy się z pytaniami w tej tematyce do Pana Premiera, ale do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi ani od Pana, ani od podległych Panu służb, choć w międzyczasie gościł Pan Premier kilkukrotnie na Śląsku, spotykając się m.in. z reprezentantami środowisk górniczych" - m.in. czytamy w dzisiejszej korespondencji związku do szefa rządu.
 
Treść pisma przesyłam w załączeniu.
 
 
życząc spokojnego weekendu
---
PATRYK KOSELA
Rzecznik Prasowy
Komisji Krajowej WZZ "Sierpień 80"

 

Tauron Wytwarzanie wprowadza w błąd opinię publiczną! WZZ Sierpień 80 po raz drugi wzywa premiera do wyjaśnień

31 stycznia 2020
Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.