23 listopada 2021

Tauron szykuje kopalnie do wydzielenia. Węgla nie zabraknie

Spadek produkcji węgla zanotowany przez grupę Tauron w III kwartale 2021 vs III kwartał 2020 to jak stwierdził Jerzy Topolski, wiceprezes Tauorna Polska Energia, skutek przygotowywania frontów robót na kolejne miesiące, a nie kłopotów geologicznych, czy zaniechań inwestycyjnych.

 
  • Autor: ICH

Prace związane z potencjalnym wydzieleniem Taurona Wydobycie ze struktur grupy Tauron,  w tym wycena spółki, mają być zakończone do końca 2021 roku, a ewentualna dekonsolidacja  spółki zakładana jest  nie wcześniej niż od początku stycznia 2022.  Tauron Polska Energia nie widzi ryzyka zejścia poniżej poziomu zapasów strategicznych węgla kamiennego  do końca I kwartału 2022 - wynika z informacji przekazanych przez przedstawicieli spółki.

 

 
  • Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. finansów Taurona Polska Energia, poinformował, że zakończenie wszystkich prac związanych z potencjalnym wydzieleniem Taurona Wydobycie z grupy Tauron  nastąpi do końca  2021.
  • Segment Wydobycie grupy Tauron w III kwartale 2021 zanotował licząc rok do roku  spadek produkcji węgla handlowego, ale sprzedaż była  większa niż rok wcześniej, po III kwartałach 2021 zarówno produkcja  i sprzedaż były większe niż rok wcześniej 
  • - Mając zapasy węgla po czasie pandemicznym podjęliśmy decyzję, że III kwartał to jest dobry moment na prace, które będą skutkować  zmniejszeniem wydobycia,  ale przygotowaniem zdolności produkcyjnych na IV kwartał i I półrocze 2022 - skomentował  Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem Tauron Polska Energia
  •  

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP)  i Tauron Polska Energia  w połowie września 2021 podpisali  list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Taurona  Wydobycie, co oznaczało, że Tauron rozpoczął  tym samym formalne przygotowania do wydzielenia aktywów wydobywczych.

 

Przygotowania do wydzielenia Taurona Wydobycie 

Krzysztof Surma, wiceprezes wiceprezes zarządu ds. finansów Taurona Polska Energia poinformował,  że  jednym z elementów podpisanego z MAP ww. listu intencyjnego  było zlecenie wyceny Taurona Wydobycie. Zobacz także:  Tauron buduje linie wysokiego napięcia za pomocą dronu- Ta wycena została zlecona. Powołaliśmy odpowiedni zespół do przygotowania wszystkich prac (związanych z ewentualnym wydzieleniem Taurona Wydobycie z grupy Tauron - red.) i zakończenie tych prac zgodnie z planem, jaki został uzgodniony, ma nastąpić nie później niż do 31 grudnia 2021 i tak samo będzie w przypadku wyceny - poinformował  Krzysztof Surma.- Nasz zespół pracuje i będzie gotowy ze wszystkim do końca tego roku, wszystkie prace związane z potencjalnym wydzieleniem spółki z naszych struktur będziemy mieć przygotowane do końca roku. Natomiast samo przeniesienie  w dużej mierze pewnie będzie zależało od procesu prenotyfikacyjnego (umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego - red.)  i dyskusji  między  polskim rządem i Komisją Europejską - komentował Krzysztof Surma.Z informacji uzyskanych w grupie Tauron wynika, że list intencyjny zawarty z Ministerstwem Aktywów Państwowych   określał, że  do dekonsolidacji  Taurona Wydobycie mogłoby dojść najwcześniej 1 stycznia 2022 roku. 

Po III kwartałach wyższa produkcja i sprzedaż węgla 

Segment Wydobycie grupy Tauron, na który składają się zakłady górnicze Brzeszcze, Janina i Sobieski należące do spółki Tauron Wydobycie, w III kwartale 2021 wyprodukował 1 mln ton węgla handlowego wobec 1,1 mln ton rok wcześniej, a sprzedaż węgla wyniosła 1,64 mln ton w porównaniu do 1,09 mln ton rok wcześniej.

 

Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem Tauron Polska Energia stwierdził, że spadek produkcji węgla w III kwartale to skutek przygotowywania frontów robot na kolejne miesiące, czyli przygotowania grupy Tauron i Tauron Wydobycie do sezonu zimowego.- Mając zapasy węgla po czasie pandemicznym podjęliśmy decyzję, że III kwartał to jest dobry moment na prace, które będą skutkować  zmniejszeniem wydobycia i przygotowaniem zdolności produkcyjnych na IV kwartał i I półrocze 2022, a zwłaszcza I kwartał 2022 , czyli na sezon zimowy - mówi Jerzy Topolski. - Podejmując takie decyzje w zasadzie zeszliśmy z nadmiarowych zapasów. Zapasy są na  bardzo rozsądnym poziomie, zarówno jeśli chodzi o zapasy na zwałach elektrownianych, jak i na placach wydobycia,  a jednocześnie zdążyliśmy zbudować potencjał dla produkcji i dzisiaj ta produkcja jest wyższa niż w analogicznych okresach roku  poprzedniego. Nie notujemy żadnych problemów geologicznych i  nie było zaniechań inwestycyjnych - podkreślił Jerzy Topolski. Zmniejszeniu  zapasów węgla sprzyjała w III kwartale 2021 sytuacja na rynku energii elektrycznej. - W I połowie roku grupa bardzo się martwiła, jak produkować i gdzie alokować nadwyżkę węgla, podczas gdy w III kwartale mieliśmy do czynienia z istotną zmianą tendencji rynkowej.Polska z importera energii elektrycznej stała się istotnym eksporterem energii elektrycznej, a to spowodowało, że  nasze jednostki - a szczególnie bloki 200 MW - zaczęły produkować dużo więcej niż w poprzednich kwartałach.  To spowodowało istotny wzrost zużycia węgla i sczerpanie zapasów zarówno przykopalnianych, jak i tych przy elektrowniach - komentował Krzysztof Surma. 

Zapasy węgla dla elektrowni oceniane jako bezpieczne 

Z wypowiedzi przedstawicieli Taurona Polska Energia wynika, że grupa zapasy strategiczne węgla ma na bezpiecznym poziomie. -Doprowadziliśmy zapasy, jakie były wynikiem okresu covidowego, do tzw. poziomów normlanych. Nie notujemy zagrożenia dla zapasów strategicznych, określanych dla każdego miesiąca. Jesteśmy powyżej tego poziomu, ale nie mamy żadnych nadmiarów w tej chwili - informował Jerzy Topolski. Stwierdził też, że Tauron nie przewiduje zdarzeń, które mogłyby wywołać konieczność importu węgla, ale zarazem na  bieżąco prowadzona jest analiza ryzyk związanych m.in.  z uruchomieniem po przerwie w eksploatacji bloku 910 MW. - Można powiedzieć, że w Tauronie do końca I kwartału 2022,  czyli do końca sezonu, nie identyfikujemy ryzyka braku dostaw węgla , czy zejścia poniżej poziomu zapasów strategicznych. Oczywiście  przy analizie ryzyk związanych chociażby z z logistyką czy dostępnością węgla na poziomie produkcji,  bo awarie mogą się oczywiście zdarzyć, ciągłość  może być zachwiana. Mamy na to pewne scenariusze,  jak się zabezpieczyć- stwierdził Jerzy Topolski. W trzech kwartałach 2021 r. zapotrzebowanie segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 58 proc. węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Taurona, a pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych. W tekście zostały wykorzystane  informacje i opinie przedstawione podczas konferencji Taurona Polska Energia nt. wyników za III kwartał 2021 i za trzy kwartały 2021. 
Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.