24 listopada 2021

Sz.P.
Jacek Sasin
Minister Aktywów Państwowych
Wniosek o pisemne przedstawienie nast. informacji:

Sz.P.

Jacek Sasin

Minister Aktywów Państwowych

Ministerstwo Aktywów Państwowych

ul. Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa
 

 

Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" – Konfederacja, jako sygnatariusz Umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego zawartej w dniu 28 maja 2021 r. w Katowicach, zwraca się z wnioskiem o pisemne przedstawienie następujących informacji:

 

  • w przedmiocie aktualnego stanu negocjacji z Komisją Europejską w sprawie akceptacji przez Unię Europejską w/w umowy społecznej;

 

  • w przedmiocie stanu realizacji zobowiązań wynikających z rozdziału IV umowy, tj. analizy możliwości wykorzystania zasobów węgla koksowego z Ruchu "Bielszowice" (Rozdział IV, punkt 4), analizy możliwości inwestycji w złoże "Za Rowem Bełckim" dla Kopalni "Bolesław Śmiały" (Rozdział IV, punkt 5), analizy możliwości pozyskania dla KWK "Sośnica" koncesji z partii Makoszowy (Rozdział IV, punkt 6), analizy Kopalni "Piast-Ziemowit", co do jej dalszego funkcjonowania w zakresie ewentualnego wykorzystania węgla w instalacjach do zgazowywania pod kątem produkcji metanolu (Rozdział IV, punkt 9);

 

  • w przedmiocie stanu realizacji inwestycji i działań opisanych w rozdziale II i III przywołanego dokumentu, a także informacji dotyczącej powołania Pełnomocnika Rządu d/s transformacji regionów górniczych.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Krajowej

WZZ "Sierpień 80"

Bogusław Ziętek

 

 

 

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.