02 marca 2022

System ETS to promocja rosyjskiego gazu. Trzeba postawić na własne zasoby.

GÓRNICTWO  | 
- System handlu emisjami CO2 (EU ETS) to nic innego, jak ukryta forma preferowania rosyjskiego gazu. To ten system pozwolił na całkowite uzależnienie UE od rosyjskiego gazu - pisze Bogusław Zietek, przewodniczący WZZ Sierpień 80 do premiera Mateusza Morawieckiego. I proponuje wstrzymanie importu gazu, ropy i węgla oraz oparcie się na własnych zasobach węgla kamiennego i brunatnego.
 
 
System handlu emisjami CO2 (EU ETS) to nic innego, jak ukryta forma preferowania rosyjskiego gazu - ocenia Bogusław ZietekFot. PTWP (Michał Oleksy)
 

 

  • Jak ocenia Bogusław Ziętek, walka o zdecydowane i rzeczywiste sankcje na agresora okazała się skuteczna. Udało się zmusić kraje UE, takie jak Niemcy, do zdecydowanej postawy.
  • Polska powinna twardo dążyć do całkowitego zaprzestania sprowadzania do państw UE rosyjskiego gazu, ropy i węgla. Setki miliardów euro płyną do putinowskiej Rosji rurociągami i gazociągami.
  • Rząd powinien rozpocząć pilne prace nad odbudową potencjału energetycznego Polski. Dotyczy to zarówno energetyki opartej na węglu kamiennym jak i na  węglu brunatnym. Trzeba też postawić na odbudowę hutnictwa - pisze Ziętek. 
  • W środę premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że Polska natychmiast chce przestać importować rosyjski węgiel.
  •  
- Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" z uznaniem przyjmuje, stanowcze działania Rządu i Pana osobiście, wobec barbarzyńskiej napaści Rosji na Ukrainę. Walka o zdecydowane i rzeczywiste sankcje na agresora, okazała się skuteczna. Udało się zmusić kraje UE, takie jak Niemcy do zdecydowanej postawy. Polska, jest także przykładem pomocy humanitarnej, niesionej naszym sąsiadom z Ukrainy. Tu także Pański Rząd, stanął na wysokości zadania. Wszyscy zdaliśmy ten egzamin - napisał Bogusław Ziętek, przewodniczący WZZ Sierpień 80 w liście do Mateusza Morawieckiego. W ocenie Bogusława Ziętka, jednak wobec skali barbarzyństwa i zbrodni popełnianych przez reżimy Putina i Łukaszenki, nie można pozostawać obojętnym. Nie można też zatrzymać się w pół drogi. WZZ "Sierpień 80" wzywa rząd, do dalszych stanowczych i odważnych działań. Takie działania są konieczne, zarówno na forum UE, jak również w decyzjach wewnętrznych. I wskazuje kilka propozycji. 

Koniec importu gazu, ropy i węgla 

Po pierwsze, trzeba powstrzymać, dalsze finansowanie rosyjskiego zbrodniczego reżimu Putina.

W tym celu, Polska powinna twardo dążyć, do całkowitego zaprzestania sprowadzania do państw UE rosyjskiego gazu, ropy i węgla. Setki miliardów euro płyną do putinowskiej Rosji rurociągami i gazociągami.- Te sankcje, będą bolesne również dla społeczeństw europejskich, ale te niedogodności, są niczym wobec cierpień narodu Ukraińskiego. Możemy poświęcić część swojego komfortu, skoro na Kijów i Charków spadają bomby. Możemy zgodzić się, na krótkotrwałe dolegliwości, w zamian za długotrwałe bezpieczeństwo. Skoro Ukraińcy znoszą bombardowania, społeczeństwa Europy mogą znieść mniejsze dolegliwości. Trzeba raz na zawsze, uniezależnić się od rosyjskiego gazu i ropy, odcinając w ten sposób putinowski reżim, od miliardów euro, które płyną do Rosji gazociągami i ropociągami - przekonuje Bogusław Ziętek, w liście, napisanym przed deklaracją premiera Mateusza Morawieckiego, że Polska natychmiast chce przestać importować rosyjski węgiel i jest zainteresowana importem z Australii. 

 

ETS preferuje rosyjski gaz

- Unia Europejska powinna zaprzestać sprowadzania rosyjskiej ropy i gazu. Tym bardziej nie może do państw Unii trafić choćby tona rosyjskiego węgla. Mamy własny. To wstyd i hańba, że państwa UE sprowadzają nadal rosyjski węgiel, jednocześnie domagając się od Polski likwidacji naszych kopalń. To wstyd, że w Polsce nadal są podmioty, które z tego rosyjskiego węgla korzystają. Czas z tym skończyć. Nie ma obecnie tańszej energii, niż ta z węgla. To ETS sprawia, że tania energia z węgla, jest eliminowana na rzecz rosyjskiego gazu - wskazuje Bogusław Ziętek. Przekonuje, że to rząd Mateusza Morawieckiego powinien w sposób zdecydowany, walczyć o zawieszenie handlu emisjami CO2.- System handlu emisjami (ETS)  to nic innego, jak ukryta forma preferowania rosyjskiego gazu. To ten system pozwolił na całkowite uzależnienie UE od rosyjskiego gazu. To ten system, sfinansował zbrodniczą agresję na Ukrainę, a być może w przyszłości także na nas. To dzięki temu systemowi, wypierano w UE tańszą energię z węgla kamiennego i brunatnego, na rzecz rosyjskiego gazu. Można założyć, że ETS wymyślono na Kremlu, bo idealnie realizuje interesy putinowskiej Rosji. Trzeba skończyć z tą szaleńczą, samobójczą polityką, oderwanych od rzeczywistości eurbiurokratów. Pan, Panie Premierze i Pański Rząd, musi stanowczo zażądać natychmiastowego zawieszenia, a następnie całkowitego zlikwidowania, Unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Bez tego rosyjski imperializm odrodzi się szybko - czytamy w liście. 

 

Odbudowa polskiej energetyki

Według Bogusława Ziętka rząd powinien również, w trybie pilnym rozpocząć prace nad odbudową, potencjału energetycznego Polski. Dotyczy to zarówno energetyki opartej na węglu kamiennym, jak również węglu brunatnym.- Trzeba odblokować procesy inwestycyjne, w tych sektorach. Możemy być całkowicie niezależni energetycznie, w oparciu o własne surowce. Ukraińcy pokazali, że można liczyć na pomoc innych, ale o własny los trzeba zadbać samemu. Nie negujemy potrzeby, transformacji systemu energetycznego. Nie jesteśmy przeciwnikami OZE , a wręcz wzywamy do intensyfikacji działań, w celu budowy bloków energetyki atomowej. Jesteśmy natomiast realistami i wiemy, że póki co, węgiel kamienny i brunatny, jest podstawą polskiej energetyki. I długo jeszcze, tak pozostanie. Jest Pan oszukiwany, w kwestii możliwości wydobywczych i potencjału polskich kopalń. Jest Pan oszukiwany, w kwestii możliwości odbudowy potencjału naszego przemysłu wydobywczego. Nasze możliwości w tym względzie, są inne niż Panu przedstawiono - zapewnia Bogusław Ziętek. Jego zdaniem trzeba zabezpieczyć nasz potencjał energetyczny, oparty na węglu. W stu procentach, zapewni on nam nasze bezpieczeństwo, i pozwoli na znaczący import do innych krajów UE. Nie zastąpi rosyjskiego gazu, ale pozwoli wzmocnić proces uniezależniania się UE od rosyjskiego dyktatu energetycznego.

Przypomina, że koszt produkcji 1 MWh z węgla z polskich kopalń to zaledwie 120 - 140 zł. Koszty ETS - to dodatkowe 80 - 90 euro. Koszt produkcji energii z gazu, jest wielokrotnie większy, niż koszt produkcji tej samej energii z węgla.

 

Postawić na węgiel koksowy

Sierpień 80 namawia również Mateusza Morawieckiego do zdecydowanych działań, w celu budowy potencjału polskiego węgla koksowego i koksu. Unia Europejska uznała koks i węgiel koksowy za surowiec strategiczny. Kraje UE, konsumują go w ilości 53 mln ton rocznie, z czego, zaledwie 17 mln pochodzi z krajów UE, w tym 11 mln ton, to produkcja JSW w Polsce. Jest więc w UE, miejsce na co najmniej, trzy takie Jastrzębskie Spółki Węglowe.W ocenie Bogusława Ziętka, Polska ma ogromny potencjał, wydobywania węgla koksowego i produkcji koksu. Koksu, który w UE, ma zbyt w cenach astronomicznie wysokich.

Zdaniem Sierpnia 80, oprócz koksu, możemy w procesie technologicznym, uzyskiwać produkty nowoczesne, o niebywałym znaczeniu, do wodoru i koksu igłowego włącznie. Mamy ten potencjał, trzeba tylko odważnych decyzji, aby go wykorzystać.

Według Bogusława Ziętka możemy stworzyć nowy potencjał koksowy w tym obszarze, na bazie zasobów kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej i koksowni Victoria w Wałbrzychu. Zapewnia, że kopalnia Ruda (Halemba i Bielszowice), posiada jedne z największych złóż węgla w Polsce. Ogromna część tych zasobów, to węgiel koksowy, typu 34,2 oraz 35,1. Są także inne kopalnie, posiadające podobne złoża.- Zamiast wydobywać ten węgiel i zarabiać miliardy, zabezpieczając dla UE ten strategiczny surowiec, kopalnie te mają być wkrótce zlikwidowane, w ramach szaleńczej polityki UE, jako kopalnie węgla energetycznego - wskazuje Bogusław Ziętek. 

 

Ministerstwo transformacji energetycznej 

Bogusław Ziętek zwraca się również do Mateusza Morawieckiego o rozważenie powołania Ministerstwa Transformacji Energetycznej, które powinno podjąć te i inne wyzwania.- Stoimy, w obliczu całkiem nowej sytuacji. Nowych wyzwań i zagrożeń. Kryzys energetyczny, który ogarnia cały świat. Agresja Rosji i Białorusi na Ukrainę, rosnące ceny surowców i wykorzystywanie ich, do celów politycznych, stwarza całkiem nową sytuację. Zupełnie inną, niż ta, z którą mieliśmy do czynienia, w momencie podjęcia decyzji, o likwidacji Ministerstwa Energii. Powołania Ministerstwa Transformacji Energetycznej, nie jest więc przyznaniem się do błędu, lecz aktem odwagi i determinacji w obliczu zagrożeń i wyzwań przed jakimi stoimy. Jest konieczną odpowiedzią, na te wyzwania i zagrożenia - przekonuje Bogusław Ziętek. 

 

Odbudowa hutnictwa 

Sierpień 80 wzywa również rząd do odbudowy potencjału hutniczo - stalowego Polski. Zdaniem związku, także w tym zakresie, doszło do całkowitego uzależnienia się Polski, od importu zza wschodniej granicy, głównie Rosji i Białorusi.- Jeśli chcemy skutecznie walczyć, ze zbrodniczymi reżimami tych państw, nie możemy być od nich uzależnieni, w żadnym aspekcie. Niestety nasz potencjał hutniczy został w przeszłości zniszczony. Jeszcze jest czas, aby to naprawić - czytamy w liście. W ocenie Bogusława Ziętka skupione w grupie Węglokoks aktywa hutnicze (Huta Pokój, Huta Łabędy i Walcownia Batory), wsparte aktywną polityką państwa mogą, ten potencjał odbudować. Jego zdaniem Węglokoks pokazał, że jest w stanie, realizować wielkie narodowe programy, realizując budowę "płotu" na granicy z Białorusią.

To, miedzy innymi, dzięki Węglokoksowi i skupionym w jego grupie zakładom hutniczym, udało się uniknąć kompromitacji, jaką byłoby budowanie "płotu" na granicy z Białorusią, z białoruskiej lub/i rosyjskiej stali.- Węglokoks, może wziąć na siebie zadanie, odbudowy polskiego potencjału hutniczego. Konieczne są inwestycje i wsparcie rządu. Konieczne są szybkie i odważne decyzje. Konieczne jest zaplecze surowcowe i uporządkowanie, pod kontrolą państwa handlu złomem. Wzywamy Pański rząd do aktywności i odwagi w tym zakresie - podpowiada Bogusław Ziętek. Jak ocenia, Polska stanęła na wysokości zadnia, wobec zbrodniczych działań Rosji i Białorusi, dziś wymierzonych w Ukrainę jutro w Polskę i inne kraje UE.- Pan i Pański Rząd, wykazali determinację i odwagę w walce o wartości i interesy społeczeństw europejskich, które budzą uznanie. Wzywamy Pana, aby nie zatrzymywał się Pan w połowie drogi. Wzywamy Pana do dalszej skutecznej i konsekwentnej walki, w obszarach, które mogą okazać się kluczowe, dla przyszłości Polski i całej Unii Europejskiej. Ukraińcy walczą o naszą przyszłość z rosyjskimi czołgami i bombami. My, mamy obowiązek walczyć o tą przyszłość, z biernością i głupotą europejskich urzędników - podsumowuje Bogusław Ziętek.

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.