25 stycznia 2022

Sygnatariusze umowy otrzymają projekt wniosku notyfikacyjnego.

Górnictwo: 

W czasie spotkania za konieczne uznano, rozpoczęcie procesu renegocjacji elementów kosztowych umowy społecznej w zakresie planów operacyjnych, w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego

 

 
fot: PGG

W Warszawie w poniedziałek, 24 stycznia, odbyło się spotkanie sygnatariuszy umowy społecznej dla górnictwa. O rozmowy postulowała strona związkowa, w której ocenie rząd nie realizował zapisów zwartych w dokumencie. W czasie spotkania strony ustaliły m.in., że projekt wniosku notyfikacyjnego, bez informacji wrażliwych zostanie przekazany sygnatariuszom umowy społecznej. Kolejne spotkanie zaplanowano na 10 lutego.

 

„Podstawa wniosku notyfikacyjnego, szczególnie w zakresie osi czasu i programów operacyjnych będą zapisy umowy społecznej. Projekt wniosku notyfikacyjnego zostanie przekazany stronie społecznej równocześnie z przekazaniem do opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” - napisano w notatce po spotkaniu, której treść w mediach społecznoścowych udostępniły związki zawodowe.

 

Ponadto na spotkaniu, w którym uczestniczył m.in. wicepremier i szef resortu aktywów państowowych Jacek Sasin, ustalono, że kontynuowane będą prace nad projektem ustawy o Funduszu Transformacji Śląska, a projekt – w najbliższym możliwym terminie – zostanie wniesiony pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

 

Ustalano także termin kolejnego spotkania. Wyznaczone je na 10 lutego i dodano, że sygnatariusze umowy społecznej będą się spotykać cyklicznie. W lutowym spotkaniu ma zostać zaproponowana formuła powołania pełnomocnika ds. transformacji województwa śląskiego.

 

W trakcie rozmów, które odbyły się Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” strona rządowa poinformowała o stanie prac nad realizacją rozdziału II umowy społecznej – niskoemisyjne projekty węglowe. Jak napisano w notatce „Strona Społeczna uznała za konieczne przyspieszenie tych inwestycji”.

Za konieczne uznano także, rozpoczęcie procesu renegocjacji elementów kosztowych umowy społecznej w zakresie planów operacyjnych, w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego. Wskazano również reprezentanta strony związkowej jako obserwatora w procesie notyfikacji.

 

Jak poinformowała służby prasowe MAP, wicepremier Jacek Sasin na spotkaniu przedstawił informacje nt. przygotowania Nowego Systemu Wsparcia dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, w tym przygotowania do złożenia wniosku notyfikacyjnego do KE.

Podpisana w maju ubiegłego roku umowa społeczna jest wdrażana. Wraz z partnerami rozmawiamy o sposobach realizacji poszczególnych elementów umowy. Naszym priorytetem w dalszym ciągu pozostaje przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji – powiedział szef resortu aktywów państwowych, cytowany w komunikacie resortu. 

 

Przypomnijmy, że postulat spotkania ze stroną rządowa na temat umowy społecznej 13 stycznia wysunęły związki zawodowe, których przedstawiciele złożyli podpisy na umowie społecznej w maju 2021 r. Strona społeczna zarzuciła rządowi brak realizacji zapisów dokumentu i wystosowała ultimatum – do 21 stycznia odpowiedź w sprawie rozmów o dokumencie lub protesty podobne do tych, które miały miejsce na Śląsku kilka lat temu. Zaproszenie na rozmowy 18 stycznia wystosował do związkowców wicepremier Jacek Sasin.

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.