21 lutego 2020

Stanowisko WZZ Sierpień 80 po oficjalnym podpisaniu porozumienia w PGG

Uratowano Polską Grupę Górnicza

Będą zmiany systemowe dla branży górniczej i energetyki

 

 

Porozumienie w Polskiej Grupie Górniczej podpisane. Ani protesty, ani spór zbiorowy nie są zakończone, lecz jedynie zawieszone. Będziemy pilnie monitorować realizację zapisów porozumienia przez rząd i zarząd PGG. Postulaty były 4, a udało się spełnić 3,5 ich całości:

 

1) podwyżki płac o 12 procent – od początku szczerze mówiliśmy załogom kopalń i pracownikom zakładów PGG, że będzie to najtrudniejszy do zrealizowania postulat. Jeszcze kilka dni temu nie zgadzano się, aby zwiększyć płace choćby o ułamek procenta. W drodze niełatwych negocjacji, udało się wywalczyć połowę tego, co w pierwotnym postulacie płacowym, tj. o 6%. Daje to średnio 350-380 zł netto dla każdego pracownika. Tyle się udało ugrać i lepsze to niż nic, tym bardziej, że w górnictwie podwyżek nie było od 2012 roku. Można było odrzucić porozumienie i nie uzyskać nic. Można było nie uzyskać nic nawet demonstrując w Warszawie, albo uzyskać o 5 złotych więcej, ale na przykład kosztem braku spełnienia kolejnych 3 postulatów, co w prostej mierze prowadziłoby do ogromnych problemów (dalszy import, zasypanie kopalń zwałami), a w efekcie bankructwa PGG, likwidacji kopalń i tysięcy miejsc pracy. To było na szali.

Z całą mocą podkreślamy, że nie wyczerpuje to postulatów podniesienia wynagrodzeń pracowników PGG. We wrześniu br. wznawiamy rozmowy płacowe. Co się zmieni do tego czasu? Będą przychody ze sprzedaży zakontraktowanego, lecz nieodebranego dotąd przez energetykę węgla. Z pracy odejdzie też ok. 500 osób z kierownictwa kopalń i wyższego dozoru, które od kilku lat mają już uprawnienia emerytalne, a jeszcze pracują. To zwiększy Fundusz Płac.

 

2) zatrzymanie importu węgla do Polski – mamy na piśmie gwarancje rządu, że spółki Skarbu Państwa nie będą importowały węgla do Polski, ani nie będą kupowały w Polsce importowanego węgla. Polskie elektrownie palić będą polskim węglem. Od tego postulatu zaczęliśmy nasze protesty, blokując tory. Dzięki temu najpierw były deklaracje medialne rządu, że państwowe spółki nie będą sprowadzały węgla zza granicy. Teraz mamy na piśmie, że nie będą nie tylko importowały, ale i nie będą kupowały importowanego od pośredników.

 

3) odblokowanie kopalń ze zwałów węgla – kopalnie nie będą zasypane własnym węglem, bo sukcesywnie odbierać go będzie energetyka. Nie udusimy się więc tymi zwałami, nie będzie przerw w wydobyciu i nie będzie wysyłania górników na przymusowe urlopy (co wiązałoby się ze sporo mniejszym wynagrodzeniem).

Ten zapis wymusił zmiany w zarządzie Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). Prezes, który nie chciał się poddać temu nakazowi, już nie jest prezesem. Były już prezes PGE nie chciał bowiem inwestować ani w węgiel kamienny, ani w węgiel brunatny, co niosło za sobą też koniec jakichkolwiek szans na uruchomienie odkrywki „Złoczew”, niezbędnej dla dalszej żywotności Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” i Elektrowni Bełchatów.

 

4) powstrzymanie cichej likwidacji kopalń – nie będzie przyśpieszonej likwidacji kopalń. Ruch „Pokój” kopalni zespolonej „Ruda” prowadził będzie wydobycie na największej ścianie, przygotowanej wcześniej do wydobycia, lecz zatrzymanej. O dwóch pozostałych ścianach „Pokoju” będziemy dalej rozmawiać. Chcemy, by i one ruszyły. Tu zarząd PGG przekonuje, że ściany te niosą zagrożenie szkód na powierzchni. Nie odpuszczamy jednak woli fedrowania na tych ścianach. Rozmowy będą prowadzone.

 

Rozmowy o systemowych rozwiązaniach nie tylko dla PGG, ale i dla Tauronu oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej – dla całego górnictwa węglowego i energetyki będą kontynuowane. Ruszą do 21 kwietnia, czyli jeszcze przed wyborami prezydenckimi!

 

Konsolidacja górnictwa i energetyki musi nastąpić, aby nie prowadzono dalej wojny polsko-polskiej, a poszczególne spółki wskutek konkurencji między sobą, nie musiały sprzedawać węgla poniżej jego ceny. Dziś borykamy się bowiem nie tylko z problemem importu węgla do Polski, ale i importu energii elektrycznej, kiedy to energetyka woli importować gotowy prąd i odsprzedawać go dalej. Import gotowego prądu do Polski bije obecnie rekordy, co odbywa się ze szkodą dla polskiego górnictwa węglowego. Jak widać, problemów jest wiele i wszystkie je trzeba rozwiązać, by branża mogła dalej funkcjonować, a kopalnie nie zostały zamknięte. Chodzi tu zarówno o bezpieczeństwo energetyczne, miejsca pracy i pieniądze na wynagrodzenia.

 

Wywalczenie nawet 20-procentowych podwyżek wielkimi protestami w Warszawie i na Śląsku, strajkiem bezterminowym – nie rozwiązałoby innych postulatów, lecz z miejsca spowodowałoby likwidację branży, czego życzy sobie Unia Europejska, świat finansów i wielu innych nieprzychylnych węglowi i górnikom grup interesu. Weźmy to pod uwagę, oceniając zawarte porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi, rządem i zarządem PGG.

 

Z całą mocą podkreślamy, protesty nie zostały zakończone, lecz zawieszone. Walka trwa!

 

 

 

                                                           BOGUSŁAW ZIĘTEK

                                                           Przewodniczący WZZ „Sierpień 80”

 

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.