05 października 2021

SPOTKANIE: Wiceminister Aktywów Państwowych Artur Soboń spotkał się z przedstawicielami Związków Zawodowych

Za: WZZ"Sierpień 80" w Hucie Pokój S.A.
4 października 2021 roku w Katowicach odbyło się spotkanie wiceministra Aktywów Państwowych Pana Artura Sobonia z przedstawicielami związków zawodowych działających w spółkach hutniczych Grupy Kapitałowej Węglokoks oraz z Zarządem Węglokoks S.A. W trakcie spotkania ustalono roboczy harmonogram prac mających na celu wypracowanie porozumienia dotyczącego planów inwestycyjnych oraz dalszego rozwoju wyżej wymienionych spółek w ramach przygotowywanej strategii Grupy Kapitałowej. Strategia ma powstać do końca bieżącego roku
Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.