09 lutego 2022

Spotkanie sygnatariuszy umowy społecznej dla górnictwa przełożone.

GÓRNICTWO  | 
Kolejne spotkanie sygnatariuszy umowy społecznej dla górnictwa miało się odbyć 11 lutego w Warszawie. Jednak, jak nieoficjalnie dowiedział się portal WNP.PL, prawdopodobnie spotkanie to odbędzie się dopiero 21 lutego
  • Autor: JD
  • Za :wnp.pl
 

Należy przypomnieć, że podczas poprzedniego spotkania sygnatariuszy ustalono między innymi, że na kolejnym zostanie zaproponowana formuła powołania pełnomocnika ds. transformacji woj. śląskiego.

 

Strona związkowa oczekuje również od przedstawicieli strony rządowej informacji na temat postępów prac zmierzających do złożenia wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej dla górnictwa. Wcześniej prognozowano, że wniosek trafi do KE do końca stycznia. Jednak tak się nie stało.

 

Poprzednio sygnatariusze podpisanej w maju 2021 roku w Katowicach umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa węgla kamiennego spotkali się na wniosek strony związkowej 24 stycznia. Uzgodniono wtedy, że projekt wniosku notyfikacyjnego, bez informacji wrażliwych, zostanie przekazany sygnatariuszom umowy społecznej.

 

Podpisana w maju 2021  roku umowa społeczna określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego energetycznego w perspektywie 2049 roku. Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla górników oraz przewiduje budżetowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. Rozwiązania pomocowe, przeniesione już do podpisanej niedawno przez prezydenta znowelizowanej ustawy górniczej, wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej.

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.