24 listopada 2021

Sierpień 80 chce odpowiedzi od wicepremiera Sasina

GÓRNICTWO  Autor: JD

Sierpień 80 napisał pismo do wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Domaga się w nim odpowiedzi na wystosowane pytania.

 

" Sierpień 80, jako sygnatariusz umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego zawartej w dniu 28 maja 2021 roku w Katowicach, zwraca się z wnioskiem o pisemne przedstawienie następujących informacji:

 

- w przedmiocie aktualnego stanu negocjacji z Komisją Europejską w sprawie akceptacji przez Unię Europejską w/w umowy społecznej;

 

- w przedmiocie stanu realizacji zobowiązań wynikających z rozdziału IV umowy, tj. analizy możliwości wykorzystania zasobów węgla koksowego z Ruchu "Bielszowice", analizy możliwości inwestycji w złoże "Za Rowem Bełckim" dla Kopalni "Bolesław Śmiały", analizy możliwości pozyskania dla KWK "Sośnica" koncesji z partii Makoszowy , analizy Kopalni "Piast-Ziemowit", co do jej dalszego funkcjonowania w zakresie ewentualnego wykorzystania węgla w instalacjach do zgazowywania pod kątem produkcji metanolu;

 

- w przedmiocie stanu realizacji inwestycji i działań opisanych w rozdziale II i III przywołanego dokumentu, a także informacji dotyczącej powołania Pełnomocnika Rządu d/s transformacji regionów górniczych".

 

Pod pismem podpisał się przewodniczący Sierpnia 80 Bogusław Ziętek.

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.