19 listopada 2021

Prezydent podpisał nowelizację ustawy górniczej.Kopalnie na Śląsku do likwidacji,miliardy złotych na restrukturyzację.

Do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a więc do likwidacji, mają trafić majątki ruchów: Pokój i Jastrzębie III. Z pracy dobrowolnie odejdzie 1,8 tys. górników.

Dzięki nowelizacji ustawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń będzie mogła kontynuować proces przejmowania kopalnianych majątków do likwidacji, a górnicy skorzystają z pakietów osłonowych. Może to kosztować budżet państwa nawet 8 mld zł.

1,8tys. pracowników odejdzie z kopalni na Śląsku w najbliższym czasie (zdjęcie ilustracyjne) (Fot. Joanna Nowicka / Agencja Wyborcza.pl)

Arkadiusz Biernat GW

 

Kopalnie na Śląsku do likwidacji

 

Ustawa pozwala na przekazanie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń majątek ruchu Jastrzębie III (Jastrzębska Spółka Węglowa) oraz ruchu Pokój (Polska Grupa Górnicza).

 

- Wprowadzone zmiany obejmują przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do końca 2023 r., stworzenie podstaw prawnych do finansowania z dotacji budżetowej likwidacji kopalń, w odniesieniu do których proces ten rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2019 r. lub w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - informuje Kancelaria Prezydenta RP.

 

Bez nowelizacji niemożliwa byłaby kontynuacja restrukturyzacji górnictwa w Polsce. Zapewnia ona również finansowanie zadań z nią związanych ze środków budżetu państwa.

 

Górnicy odejdą z pracy

 

Zgodnie z wynegocjowaną umową społeczną pod koniec maja 2021 roku, część pracowników górniczych spółek będzie mogła dobrowolnie odejść z pracy.

Pracownicy dołowi, którym do emerytury pozostało nie więcej niż cztery lata, będą mogli skorzystać z urlopów górniczych (pracownicy zakładów przeróbki węgla trzy lata przed emeryturą). To 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Na 120 tys. zł jednorazowej odprawy pieniężnej mogą liczyć ci, którzy przepracowali przynajmniej rok (nie mogą być uprawnieni do urlopu górniczego). Kwota zwolniona jest podatku dochodowego.

 

W Polskiej Grupie Górniczej chęć odejścia zgłosiło 1610 osób (PGG zatrudnia 38,9 tys. osób, 3 tys. to administracja). 900 zamierzało skorzystać z urlopu górniczego, a 710 z jednorazowej odprawy pieniężnej.

Nie każdy otrzymał zgodę. Ostateczną decyzję podejmowali dyrektorzy poszczególnych kopalń. Zgody były udzielane pod warunkiem, że zmniejszenie zatrudnienia nie zakłóci prawidłowego funkcjonowania kopalni lub zakładu.

 

- Obecnie zgodę na skorzystanie z pakietów osłonowych otrzymało w sumie 1199 osób, z których 639 zamierza przejść na urlopy górnicze, natomiast 560 ubiega się o jednorazowe odprawy pieniężne - informuje Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej.

Spółka nie informuje, ile i z jakich ruchów odejdzie najwięcej pracowników. Według nieoficjalnych informacji takich zgód nie otrzymali (albo były to pojedyncze przypadki) pracownicy kopalni ROW (ruchy: Chwałowice, Jankowice, Marcel i Rydułtowy).

PGG zamierza przekazać nieodpłatnie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) - wraz z grupą pracowników z otrzymanymi zgodami na odejście - ruch Pokój w Rudzie Śląskiej, który jest częścią kopalni zespolonej Ruda.

 

Z pakietów osłonowych skorzystają pracownicy zatrudniającej 22 tys. osób Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Odejdzie 615 z nich. Zainteresowanych było więcej, bo 1804 pracowników, ale nie wszyscy otrzymali zgody w związku z "zapewnieniem ciągłości realizacji założonych zadań produkcyjnych zakładów JSW".

615 osób przejdzie do SRK 1 stycznia 2022 roku wraz z majątkiem ruchu Jastrzębie III, wyodrębnionej, nieprodukcyjnej części kopalni Jastrzębie-Bzie.

 

Ponad 8 mld zł na restrukturyzację górnictwa

 

Nowelizacja ustala też maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na restrukturyzację górnictwa w latach 2021-2027. Pomoc publiczna może wynieść nawet 8,245 mld zł.

Dodajmy, że umowa społeczna zakłada likwidację wszystkich kopalń węgla kamiennego Polskiej Grupy Górniczej do 2049 roku. Zgodę na udział środków publicznych w tym procesie musi wyrazić Komisja Europejska. Decyzja jeszcze nie zapadła.

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.