17 grudnia 2021

Prezes URE zatwierdził taryfy PGNiG na 2022 rok. Bardzo duży wzrost

Prezes URE zatwierdził w piątek taryfę największego detalicznego sprzedawcy gazu - PGNiG OD na 2022 r. Stawka taryfy za paliwo gazowe rośnie o ok. 83 proc. netto, w sumie cały rachunek netto ma wzrosnąć o 54 proc.
 

W nowej taryfie PGNiG OD ceny gazu są wyższe o ok. 83 proc., stawki opłat abonamentowych natomiast pozostały na niezmienionym poziomie, co oznacza wzrost średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu - na który składa się cena za paliwo gazowe oraz opłata abonamentowa - o ok. 77 proc. dla odbiorców używających zarówno gazu wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych.

 

Prezes URE zatwierdził także taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa - największego dystrybutora gazu - na 2022 r. Wzrost opłat dystrybucyjnych w wyniku wprowadzenia tej taryfy dla wszystkich grup odbiorców wyniesie średnio o 3,6 proc.

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.