11 stycznia 2022

Premier Rządu RP : Mateusz Morawiecki

Katowice, dnia 11.01.2022 r.

 

Premier Rządu RP

Mateusz Morawiecki

 

Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" zwraca się do Pana Premiera z pytaniem, czy prawdą jest, że w ostatnich dniach Ministerstwo Aktywów Państwowych wydało polecenie spółkom węglowym, przygotowania planów skrócenia żywotności kopalń?

 

Według informacji docierających do Związku, polecenie takie miały otrzymać wszystkie spółki węglowe, a więc PGG, Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj. W poleceniu tym, MAP miał zobowiązać zarządy spółek do przygotowania planów skrócenia żywotności kopalń, o kilka lub nawet kilkanaście lat, w stosunku do tego co zostało zagwarantowane w Umowie Społecznej.

 

Zwracamy się do Pana Premiera z wnioskiem, o pilną odpowiedź na pytanie, czy to prawda? Zwracamy się też z pytaniem, czy toczą się jakieś poufne rozmowy w tej sprawie z Komisją Europejską, i czy to jej zalecenia, wykonuje w tej sprawie MAP. Sprawa jest szczególnie bulwersująca w czasie nadchodzącego światowego kryzysu energetycznego, który szczególnie dotkliwie, uderzy w Polskę i inne kraje europejskie. W czasie drastycznego wzrostu cen energii i surowców energetycznych, w tym głównie gazu, skutkiem czego jest ubożenie społeczeństw europejskich, tego typu działania, byłyby skrajnie nieodpowiedzialne. Już teraz Polska cierpi na niedobór surowców do produkcji energii, a stan ten w najbliższych latach będzie ulegał pogorszeniu, na skutek szkodliwej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Pośpieszna likwidacja własnej bazy surowcowej, całkowicie uzależniłaby nasz kraj od importu energii i surowców do jej produkcji, głównie od rosyjskiego drożejącego gazu. Pozbycie się własnych surowców, skazałoby także naszych obywateli na drastyczne ubóstwo, wynikające z lawinowo rosnących cen energii i gazu, czego już dziś doświadczamy.

 

Z uwagi na wagę spraw i ich bulwersujący kontekst społeczny, prosimy o pilną odpowiedź.

Z poważaniem

 

Bogusław Ziętek

Przewodniczący

WZZ "Sierpień 80"