24 lutego 2022

Premier Mateusz Morawiecki

Katowice, dnia 24.02.2022 r.

 

Premier Mateusz Morawiecki

 

Sprzeciw wolnego świata, wobec rosyjskiej agresji w Ukrainie, doprowadził do nałożenia sankcji na Rosję. W ramach tych sankcji, Polska słusznie domaga się rezygnacji z uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. Uzależnienie Europy od rosyjskiego gazu jest oczywiste. Doprowadziła do tego katastrofalna polityka klimatyczna Unii Europejskiej.

Najwyższy czas wyciągnąć z tego wnioski. Wnioski powinna również wyciągnąć Polska. Wobec tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, powinniśmy natychmiast zaniechać importu węgla z Rosji.

Nie ma żadnych wątpliwości, że natychmiast powinny być podjęte decyzje, o wstrzymaniu importu rosyjskiego węgla do Polski. W świetle ostatnich wydarzeń, jest rzeczą oczywistą, że ani jedna tona rosyjskiego węgla, nie powinna trafić do Polski, a nawet Europy. Zwłaszcza, że istnieje wiarygodne podejrzenie, że przynajmniej część, z tego importowanego do Polski węgla, pochodzi z okupowanych przez Rosję terenów, kopalń okręgu donbaskiego. 

Rząd, na czele którego Pan stoi, powinien podjąć radykalne działania, całkowicie eliminując import węgla z Rosji. Działania te, powinny być tym bardziej radykalne, że w przeszłość, taki import, realizowany był również za pośrednictwem kontrolowanych przez skarb państwa, spółek. W ubiegłych latach, import rosyjskiego węgla do polski, realizowany przez kontrolowane przez rząd spółki, wynosił nawet 4 mln ton rocznie. Byłoby prawdziwym skandalem, gdyby ten import, realizowany był, także dziś. Zwłaszcza, że Polska ma wystarczający potencjał, aby wydobywać wystarczające ilości węgla, zaspakajając nasze potrzeby energetyczne. 

Pański Rząd, powinien także, natychmiast podjąć starania, aby zablokować całkowicie, import węgla z Rosji, na tereny państw europejskich. Nie można jednocześnie twierdzić, że podejmowane są starania, aby powstrzymać Rosję w realizacji jej imperialistycznej polityki i równocześnie finansować, tą agresywną politykę, setkami miliardów euro, płacąc Rosji za surowce energetyczne, zwłaszcza te, które w państwach UE, są dostępne. Tak jest w przypadku węgla i Polski.

Rosja wykorzystywała i wykorzystuje surowce energetyczne, jako broń w swojej imperialnej polityce. Tylko Polska, wydała w ciągu ostatnich 20 lat, bilion złotych na zakup surowców energetycznych z Rosji. Ile na ten cel, wydały wszystkie kraje UE, aż trudno sobie wyobrazić. Sfinansowaliśmy kilka takich agresji, jakie dokonuje obecnie, Rosja wobec Ukrainy. Czas powstrzymać to szaleństwo.

Przy okazji, namawiamy także Pana Premiera i Pański Rząd, do przemyślenia naszej polityki energetycznej. Każdego dnia przekonujemy się, że likwidacja naszego górnictwa i naszej energetyki konwencjonalnej, prowadzi nas do katastrofy. Kryzys energetyczny przed którym stoi świat, to co dzieje się, za naszą wschodnią granicą oraz rosnące ceny surowców energetycznych, które w coraz większym stopniu stają się narzędziem agresywnej polityki, każą nam się zastanowić, czy dobrze robimy, niszcząc nasze górnictwo i energetykę konwencjonalną, w imię nowej religii, jaką stała się dla oderwanych od rzeczywistości elit eurobiurokratycznych, polityka klimatyczna.

Wystarczyło Panu determinacji w walce o interesy Polski, wobec skandalicznych decyzji biurokratów z UE, chcących zniszczyć kopalnię w Turowie. To co ma się dokonać, pod dyktando szaleńców z KE, wobec całego systemu energetycznego Polski, jest nieporównywalnie bardziej niebezpieczne dla polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki, na straży których powinien stać Pański Rząd. W oczywisty sposób powinien Pan dostrzegać, jakie zagrożenie dla Polski i Polaków, stanowi kontynuacja tej polityki. Jest jeszcze czas, aby uchronić Nasz Kraj, przed nadciągającą katastrofą.

 

Przewodniczący

Komisji Krajowej

WZZ "Sierpień 80"

Bogusław Ziętek

 

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.