06 października 2021

Porozumienie w ''BETRANS'' kończące spór zbiorowy.

Za: WZZ "Sierpień 80" KWB Bełchatów 

Mzz Odkrywka

 

W dniu dzisiejszym, tj. 6 października 2021 r. Związki Zawodowe działające u Pracodawcy w "BETRANS" Spółka z o.o. tj. MZZ "ODKRYWKA" KWB Bełchatów, MK WZZ Sierpień 80 KWB Bełchatów, oraz MZZ Pracowników Elektrowni Bełchatów podpisały Porozumienie z Zarządem Spółki przy udziale Mediatora kończące Spór Zbiorowy na tle płacowym wszczęty w dniu 28 lipca 2020 roku.
Strony uzgodniły co następuje:
Podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego wszystkim Pracownikom, zatrudnionym na dzień 31 grudnia 2020 r. i pozostających w stosunku pracy na dzień 1 października 2021 r. o kwotę 100 zł od dnia 1 września 2021 roku, zatrudnionych w Centrali "BETRANS" Sp. z o.o.
Pracodawca zobowiązuje się do wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego do 15 stycznia 2022 roku w wysokości 500 zł (brutto) dla Pracowników zatrudnionym na dzień 31 grudnia 2020 r. i pozostających w stosunku pracy na dzień 1 października 2021 r. w Centrali Spółki
Wzrost wynagrodzeń i wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego nie dotyczy Pracowników zatrudnionych na stanowiskach nieprodukcyjnych, którzy w roku 2021 otrzymali podwyżki indywidualne w kwocie nie niższej niż 100 zł na stawce osobistego zaszeregowania.
Powyższe porozumienie ma być rekompensatom za brak wzrostu wynagrodzeń Pracowników "BETRANS" w roku 2020
 
 
 
Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.