09 listopada 2021

Polska wróciła na szczyt krajów UE z najwyższą inflacją.

Wskaźnik inflacji w 27 krajach UE, źródło: Eurostat

Inflacja w Polsce, mierzona metodą Eurostatu, w sierpniu 2021 roku wyniosła 5 proc. w ujęciu rocznym, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. 

Poziom 5 proc. oznacza, że wraz z Estonią i Litwą Polska miała najwyższy wskaźnik inflacji wśród wszystkich 27 państw UE.

przez  ISB News 

 

Ostatni raz Polska miała najwyższą inflację w UE w marcu tego roku, później spadliśmy na drugie miejsce, a na 3 miesiące wyprzedziły nas Węgry, a w lipcu Estonia. Poniższy wykres pokazuje, jak zmieniał się wskaźnik inflacji na przestrzeni ostatnich miesięcy w 15 krajach UE, gdzie w danym miesiącu była ona najwyższa:

 

 

W lipcu w tym ujęciu wzrost cen był na poziomie 4,7 proc. rok do roku. W ujęciu miesięcznym, w sierpniu 2021 wskaźnik inflacji wzrósł więc o 0,3 proc.

W całej UE inflacja HICP wyniosła w sierpniu 3,2 proc. w ujęciu rocznym.

Inflacja HICP to z języka angielskiego Harmonised Index of Consumer Prices, czyli zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, który obliczany jest na podstawie ujednoliconej metodologii przez kraje członkowskie Unii Europejskiej.

 

Według GUS, podstawę do opracowania HICP dla Polski stanowi: obserwacja zmian cen reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych, oraz system wag oparty na strukturze spożycia indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych ze statystyki rachunków narodowych sprzed dwóch lat.

Ze względu na inną metodologię pomiaru wskaźnik inflacji HICP może różnić się od krajowych wskaźników inflacji CPI.

Inflacja konsumencka mierzona przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wyniosła w ujęciu rocznym w sierpniu 5,5 procent.

 

 

Inflacja w Polsce wzrosła do 6,8% – wynika z wstępnych danych GUS. „Pod koniec roku CPI przekroczy 7%” [Aktualizacja]

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.