Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80. 

Pogotowie strajkowe w Gliwickich Zakładach Usług Górniczych Sp.zo.o.

Dwie organizacje związkowe K.Z .WZZ „Sierpień 80” oraz O.Z „NSZZ Solidarność”W dniu 02 listopada 2021 r, ogłosiły pogotowie strajkowe w GZUG Sp.zo.o.. Związkowcy domagają się podjęcia natychmiastowych działań. Mamy dosyć zapewnień oraz obietnic ze strony właściciela, czyli Holdingu KW, z których nic nie wynika.

Cierpliwość pracowników została wyczerpana.