17 grudnia 2021

Podwyżki cen prądu staje się faktem. Mamy nowe taryfy

ENERGETYKA  |  

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż energii dla czterech tzw. sprzedawców z urzędu oraz taryfy dla pięciu największych spółek dystrybucyjnych. Podjęte decyzje oznaczają, że  od 1 stycznia 2022  łączny średni wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa domowego rozliczanego kompleksowo (sprzedaż i dystrybucja w grupie G11) wyniesie około 24 proc. w stosunku do roku 2021, co oznacza wzrost o około  21 złotych netto miesięcznie - wynika z informacji podanych przez URE.

 

Ireneusz Chojnacki
  • Prezes URE  zatwierdził  na 2022 rok taryfy na sprzedaż energii dla czterech tzw. sprzedawców z urzędu oraz pięciu największych spółek dystrybucyjnych
  • URE podła, że wg.  nowych taryfy na obrót (sprzedaż) energią elektryczną odbiorcy w grupie G11 dla których sprzedawcą z urzędu są PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea, Energa Obrót, w 2022 roku zapłacą za energię około 17 zł netto miesięcznie więcej, czyli o 37 proc. niż w 2021.
  • Regulator podał, że wzrost stawek dystrybucji dla odbiorców w grupie G 11 wyniesie średnio 9 proc. , a nominalnie część dystrybucyjna rachunku w grupie G11 może wzrosnąć od 3,70 zł do 4,50 zł netto miesięcznie.

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE)  zatwierdził na 2022 rok  taryfy na sprzedaż energii dla czterech tzw. sprzedawców z urzędu ( PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea, Energa Obrót) oraz pięciu największych spółek dystrybucyjnych ( PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energy Operator,  Stoen Operator d. innogy Stoen Operator). Regulator podał, że w  wyniku zatwierdzenia nowych taryfy na obrót (sprzedaż) energią elektryczną odbiorcy w grupie G11 dla których sprzedawcą z urzędu są PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea, Energa Obrót, w 2022 roku zapłacą za energię około 17 zł netto miesięcznie więcej, czyli o 37 proc. niż w 2021.Czytaj także: Tauron i ministerstwo tłumaczą podwyżki cen. To wina cen CO2 i gazu

Grupa taryfowa G11 stanowi około 87 proc. wszystkich odbiorców w grupach G, a średnie zużycie odbiorcy energii w tej grupie w 2020 roku wyniosło 1813 kWh rocznie.

W 2022 roku większe też będą opłaty za dystrybucję energii elektrycznej. Regulator podał, że wzrost stawek dystrybucji dla odbiorców w grupie  G 11  wyniesie średnio 9 proc. , a  nominalnie część dystrybucyjna rachunku w grupie G11 może wzrosnąć od 3,70 zł do 4,50 zł netto miesięcznie.- Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa domowego rozliczanego kompleksowo (sprzedaż i dystrybucja w grupie G11) wyniesie około 24 proc. w stosunku do roku 2021, co oznacza wzrost o oko  21 złotych netto miesięcznie - podał URE.Z podanych informacji wynika, że wyliczenie zostało dokonane dla średniego zużycia w 2020 r. wszystkich odbiorców grup taryfowych G wynoszącego 2028 kWh rocznie. URE podał także dlaczego ceny opłaty za energię wzrosną.

Ceny energii winduje CO2

URE zaznacza, że rosną koszty zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym. Podał, że kontrakty zawierane na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) pokazują, że w ostatnim roku cena energii – zarówno z dostawą na rok 2022, jak i na kolejne lata - gwałtownie rośnie.

 

Regulator wskazał, że jeszcze w listopadzie 2020 r. cena energii w kontraktach terminowych oscylowała na poziomie 242 zł/MWh, by w listopadzie 2021  osiągnąć poziom 470 zł/MWh i ceny te nadał rosną.  Czynnikiem znacząco przekładającym się na hurtowe ceny energii  są koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2).  Polska energetyka w większości oparta jest bowiem na tym paliwie.  Koszty uprawnień do  emisji CO2  od maja 2019 r. do listopada 2021 wzrosły od 100 do 310 zł za tonę i obecnie nadal rosną.

Dystrybutorzy muszą inwestować 

URE podał, że stawki nowych taryf dystrybutorów energii wzrosną średnio (dla wszystkich grup odbiorców) o 8 proc. i wynika to głównie ze wzrostu kosztów prowadzonej działalności operacyjnej i koniecznych inwestycji.

Regulator podkreślił, że operatorzy ponoszą także koszty zakupu energii na pokrycie strat podczas dystrybucji, a poza tym zaznaczył, że w taryfach dystrybucyjnych uwzględnione są także opłaty wynikające z przepisów prawa, które nie trafiają do dystrybutorów, tj.: stawka opłaty kogeneracyjnej[2], która wzrosła z 0 zł/MWh do 4,06 zł/MWh,  stawka opłaty mocowej – wzrost o ok. 30 proc., i opłata OZE – spadek z 2,2 zł/MWh do 0,9 zł/MWh.

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.