Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80. 

Podsuwamy rządowi gotowe rozwiązanie. Ratujmy zdrowie i życie ludzi! Górnicy, znani ze swojej ofiarności, pomogą. Poproście ich, zlikwidujcie konieczność odrabiania dni honorowego krwiodawstwa przez górników!

 

Podsuwamy rządowi gotowe rozwiązanie. Ratujmy zdrowie i życie ludzi! Górnicy, znani ze swojej ofiarności, pomogą. 

17 maja 2020
Ziętek dla wnp