18 września 2021

Podpisano porozumienie pomiędzy Związkami Zawodowymi a Pracodawcą firmy Valeo

Za: KM WZZ "Sierpień 80" Skawina
Autor A.Ż
W dniu 13 września 2021 roku doszliśmy wspólnie ze wszystkimi ZZ i Pracodawcami Zakładu Valeo do wspólnego porozumienia dotyczącego płatnych dni wolnych w miesiącu wrześniu oraz gwarancji zatrudnienia na miesiąc październik.
Wszystkie ZZ nie wyraziły zgody na wprowadzenie tego typu rozwiązań , w pozostałych zakładach Valeo, (przedłużonego okresu rozliczeniowego).
Szczegóły:
- za dni wolne od pracy przysługiwać będzie 60 % należnego wynagrodzenia za dany dzień.
- w przypadku odwołania dni wolnych pracodawca wypłaci pełne wynagrodzenie za ten dzień
- informacja będzie podawana z minimalnym 48 godz. wyprzedzeniem w przypadku odwołania dni wolnych ( w terminie krótszym pracownik ma prawo odmowy wykonywania pracy)
Dla przypomnienia Związki Zawodowe działające w Valeo , nie zgodziły się na wydłużenie okresu rozliczeniowego.
 

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.