12 października 2021

PGNiG zmieni strukturę. Prezes ma wiadomość dla pracowników

Za: wnp.pl

Dariusz Malinowski

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podjął uchwał dotycząca zmiany struktury firmy. Jak tłumaczy spółka rozpoczęcie procesu związane jest m.in. z wymogami transformacji energetycznej. Zmiany mają odbyć się bez redukcji zatrudnienia.

 

Zmiany mają poprawić efektywność procesów zarządczych, uporządkować strukturę organizacyjną, zredukować koszty operacyjne i ryzyko gospodarcze. PGNiG będzie się wzorować na podobnych procesach jakie miały miejsce w innych firmach z branży.

 

Firma twierdzi, że nowa struktura pozwoli na maksymalizację efektywności operacyjnej i finansowej grupy oraz osiągnięcie strategicznych celów w zakresie optymalizacji modelu biznesowego.

 

- Planowane przekształcenia organizacyjno-majątkowe mają na celu utworzenie modelu bazującego na strukturze holdingowej, który jest zgodny z wiodącymi praktykami w branży energetyczno-paliwowej. Taką strukturę mają światowi liderzy w sektorze oil & gas - mówi Paweł Majewski, prezes PGNiG.

 

- Nowa struktura pozwoli nam przede wszystkim na zapewnienie spójności z wymogami zmieniającego się otoczenia regulacyjnego, zapewnienie odpowiedniej rentowności operacyjnej w świetle nasilającej się presji konkurencyjnej, a także na lepsze zarządzanie ryzykiem działalności operacyjnej związanym ze zmiennością cen gazu ziemnego - dodał.

 

Proces reorganizacji będzie kilkuetapowy. Pierwszym krokiem będzie wyodrębnienie z PGNiG działalności operacyjnej związanej z poszukiwaniami i wydobyciem węglowodorów, obrotem hurtowym i magazynowaniem gazu oraz wniesienie aktywów związanych z wyżej wymienioną działalnością w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowej spółki zależnej w ramach grupy kapitałowej.

 

W kolejnym kroku ta spółka celowa przejmie także od PGNiG udziały w wybranych spółkach segmentowych należących do grupy kapitałowej. Po reorganizacji spółka PGNiG SA stanie się centrum korporacyjnym, które będzie odpowiadało za kluczowe funkcje zarządczo-nadzorcze i planistyczne, a odpowiedzialność za opracowanie i realizację strategii segmentowych oraz za projekty inwestycyjne przejmą spółki segmentowe.

 

Prezes PGNiG zaznaczył, że reorganizacja nie oznacza redukcji poziomu zatrudnienia.- Obecna kadra pracownicza jest ogromną wartością dla naszej firmy, a optymalizacji kosztowej będziemy szukać w innych obszarach niż zatrudnienie - zapewnił Paweł Majewski.

 

Dostosowanie grupy kapitałowej do struktury holdingowej ma zwiększyć potencjał PGNiG do osiągnięcia synergii operacyjnych w kluczowych segmentach działalności oraz umożliwić poprawę tempa i efektywności procesu transformacji energetycznej.

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.