15 września 2020

PGG S.A. - Pogotowie strajkowe

Centrale związkowe działające w PGG SA ogłosiły pogotowie strajkowe. Zła sytuacja branży górniczej spowodowana głównie importem energii elektrycznej, węgla kamiennego i nieodbieraniem przez spółki energetyczne zakontraktowanego węgla z PGG S.A. oraz całkowitym podporządkowaniem się Rządu RP polityce klimatycznej Komisji Europejskiej, która w niebezpieczny sposób dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, a przede wszystkim dla społeczeństwa całego Śląska i Zagłębia zmierza do bardzo szybkiego osiągnięcia "zielonego ładu", doprowadziła do reaktywacji Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

Ponadto  14 września centrale związków zawodowych ogłosiły w całym regionie pogotowie strajkowe.

Poniżej skan komunikatu

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.