16 kwietnia 2020

PGG - Komunikat i stanowisko związków zawodowych

Górnicy!

 

 

Od miesiąca wszyscy zmagamy się z ograniczeniami, jakie nałożono na cały kraj
w związku z pandemią koronawirusa. Zdajemy sobie sprawę, że kolejną konsekwencją pandemii będzie światowy kryzys gospodarczy, który uderzy we wszystkie branże, również w górnictwo i w Polską Grupę Górniczą. Liczyliśmy się z tym, że Zarząd zaproponuje rozwiązania łagodzące skutki kryzysu i że tymi rozwiązaniami mogą być bolesne cięcia, nie spodziewaliśmy się jednak tego, że po raz kolejny za wszystko będzie miał płacić górnik.

 

Trzeba ratować miejsca pracy w naszej branży i w całej gospodarce, ale ciężary, jakie trzeba ponieść, muszą być rozłożone sprawiedliwie! Obecna sytuacja PGG to efekt wieloletnich zaniedbań kolejnych ekip rządzących oraz osób zarządzających górnictwem. To oni zawinili, a nie górnicy.

 

Dlatego organizacje związkowe z PGG odrzuciły propozycję Zarządu PGG, który chciał skrócić pracę kopalń o jeden dzień w tygodniu i obniżyć wynagrodzenia o 20 procent. To było dla nas nie do przyjęcia!

 

Wbrew temu, co o górnikach mówią media „głównego nurtu”, jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi i zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest nadzwyczajna i trzeba zareagować. Odrzucając niesprawiedliwą propozycję pracodawcy, przedstawiliśmy własne rozwiązanie, które z jednej strony da niezbędny „oddech” naszej firmie
i umożliwi starania o dofinansowanie rządowe w ramach „tarczy antykryzysowej”, a z drugiej strony nie będzie aż tak bolesne dla domowych budżetów pracowników PGG.

 

Wystarczy wprowadzić w kopalniach i zakładach PGG tak zwany przestój ekonomiczny przez jeden dzień w tygodniu. Wynagrodzenie pracownika
w dniu przestoju nie może wynosić mniej niż 60 procent jego wynagrodzenia za dniówkę. W rozwiązaniu, które proponował Zarząd PGG, za dzień postoju górnik nie otrzymywał nic!

 

Jednocześnie oczekujemy, że Zarząd PGG podejmie skuteczne działania na rzecz uzyskania wsparcia w ramach działań antykryzysowych wprowadzanych przez rząd, zaś sam rząd nie będzie zapominał, że szybka odbudowa przemysłu w Polsce po pandemii bez silnego sektora paliwowo-energetycznego, w tym górnictwa, po prostu jest niemożliwa!

 

 

 

Centrale związkowe z PGG

Poniżej skan komunikatu organizacji związkowych

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.