25 stycznia 2022

PGE Energia Ciepła zrywa z węglem

ENERGETYKA  |  
2022 rok będzie dla PGE Energia Ciepła czasem intensywnej realizacji strategii i dążenia do neutralności klimatycznej. Oprócz realizacji projektów, dla których zostali wybrani już główni wykonawcy, PGE Energia Ciepła będzie wybierała kolejnych realizatorów inwestycji w aktualnie toczących się postępowaniach przetargowych, jak również będzie ogłaszała nowe -poinformowała spółka.
 
 
  • Autor: ICH

 

  • - Rok 2021 był dla nas intensywnym czasem. Rozpoczęliśmy szereg inwestycji w należących do PGE Energia Ciepła elektrociepłowniach, związanych głównie z przejściem na niskoemisyjne paliwo gazowe –powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes PGE Energia Ciepła.
  • Spółka zapowiada, że w latach 2023-2029 w większości jej lokalizacji zostaną oddane do eksploatacji instalacje, które spowodują całkowite lub znaczące odejście od węgla.
  • - Planowane działania prowadzą do odejścia od wytwarzania energii z węgla do 2030 r. Zaś nowe źródła będą wykorzystywać do produkcji ciepła: gaz, odpady komunalne, biomasę, ciepło odpadowe oraz energię odnawialną – powiedział Jarosław Owsicki, dyrektor pionu produkcji w PGE Energia Ciepła.
  •  

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE to największa firma ciepłownicza w Polsce. Spółka rozwija się i zmienia, uczestnicząc w transformacji ciepłownictwa. Jej głównym celem jest wzrost udziału energii zero- lub niskoemisyjnej w miksie energetycznym do 70 proc. do 2030 roku.

 

Największa firma ciepłownicza przechodzi na gaz 

- Rok 2021 był dla nas intensywnym czasem. Rozpoczęliśmy szereg inwestycji w należących do PGE Energia Ciepła elektrociepłowniach, związanych głównie z przejściem na niskoemisyjne paliwo gazowe. Jako pierwsi w Polsce zbudowaliśmy kotły elektrodowe w Gdańsku. W Gdyni oddaliśmy do użytku unikatową na skalę światową instalację INNUPS -  powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.- Podpisaliśmy list intencyjny z władzami Gorzowa Wielkopolskiego, dotyczący budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. Wszystkie nasze działania skierowane są na energetykę neutralną emisyjnie. Liczymy, że w tej zielonej zmianie ciepłownictwa pomogą nam odpowiednie regulacje unijne i polskie prawo – powiedział Przemysław Kołodziejak.

INNUPS to technologia usuwania metali ciężkich ze ścieków, pochodzących z instalacji mokrego odsiarczania spalin w energetyce. Dzięki zastosowaniu nowej technologii ścieki oczyszczane są w znacznie wyższym stopniu, niż wymagają tego obowiązujące od sierpnia 2021 r. normy określone w Konkluzjach BAT.

 

Oprócz gazu m.in. biomasa i ciepło odpadowe 

Jarosław Owsicki, dyrektor Pionu Produkcji w PGE Energia Ciepła, stwierdził, że w każdej z lokalizacji, gdzie PGE Energia Ciepła ma elektrociepłownie, przeanalizowano wiele wariantów doboru nowych źródeł wytwórczych.

 

- W analizach uwzględniono obecne oraz zapowiadane wymagania regulacyjno-środowiskowe, tendencje rozwoju rynku ciepła, dojrzałość poszczególnych technologii wytwarzania oraz możliwości finansowania przedsięwzięć. Na podstawie opracowanych modeli ekonomicznych wskazano najbardziej optymalne warianty z uwzględnieniem już prowadzonych działań inwestycyjnych-  powiedział Jarosław Owsicki.- Planowane działania prowadzą do odejścia od wytwarzania energii z węgla do 2030 r. Zaś nowe źródła będą wykorzystywać do produkcji ciepła: gaz, odpady komunalne, biomasę, ciepło odpadowe oraz energię odnawialną – powiedział Jarosław Owsicki.

PGE Energia Ciepła podała, że latach 2023-2029 w większości lokalizacji PGE Energia Ciepła zostaną oddane do eksploatacji instalacje, które spowodują całkowite lub znaczące odejście od węgla. 

Intensywna realizacja strategii także w 2022 roku 

PGE Energia Ciepła prowadzi obecnie projekty inwestycyjne związane z budową nowych, kogeneracyjnych źródeł gazowych w Siechnicach, Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu.

Nowa elektrociepłownia EC Czechnica w Siechnicach będzie inwestycją o kluczowym znaczeniu dla aglomeracji wrocławskiej i zastąpi w 2024 roku istniejącą elektrociepłownię węglową. 15 października 2021 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie budowy. Projekt zostanie dofinansowany ze środków norweskich.

Wsparcie ze środków publicznych uzyskał także projekt inwestycyjny w Zgierzu. Obecnie trwa tam wybór głównego wykonawcy, a w 2021 wybrano także wykonawców, którzy wybudują kotłownie rezerwowo-szczytowe w Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie, Lublinie i Bydgoszczy.

Zrealizowanie tych inwestycji sprawi, że w Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie i Rzeszowie z produkcji zostanie całkowicie wyeliminowany węgiel.

PGE Energia Ciepła podała, że 2022 rok będzie dla spółki „czasem intensywnej realizacji strategii i dążenia do neutralności klimatycznej”.- Oprócz realizacji projektów, dla których zostali wybrani już główni wykonawcy, PGE Energia Ciepła będzie wybierała kolejnych realizatorów inwestycji w aktualnie toczących się postępowaniach przetargowych, jak również ogłaszała nowe. Obecnie trwa przygotowanie procesu przetargowego dla projektu przemysłowego dla elektrociepłowni gdyńskiej i źródła kogeneracyjnego w elektrociepłowni Bydgoszcz II- poinformowała PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła z grupy PGE ma 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,8 GWt mocy elektrycznej 2,5 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 672 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których są Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.