24 września 2020

PAMIĘTAMY! Dziś 15. rocznica śmierci Daniela Tadeusza Podrzyckiego

   Dziś przypada 15. rocznica śmierci DANIELA PODRZYCKIEGO - współzałożyciela i pierwszego przewodniczącego Komisji Krajowej WZZ "Sierpień 80" oraz Polskiej Partii Pracy. Był On dwukrotnie aresztowany w latach 80. i skazany za działalność opozycyjną. Organizował wiele protestów robotniczych, demonstracji i strajków, m.in. największego strajku w polskim hutnictwie w Hucie Katowice w 1994, strajku przeciwko prywatyzacji Fabryki Samochodów Małolitrażowych w 1992 oraz strajków górniczych.
 
     Podrzycki był zwolennikiem połączenia sił lewicowych. Sam takie zainicjował w 2005 roku. Na chwilę przed śmiercią...
     Daniel Podrzycki zginął wracając z nagrania spotu wyborczego do wyborów prezydenta RP. Był jednym z kandydatów. Do dziś okoliczności tej śmierci nie zostały wyjaśnione.
     Cześć Jego pamięci!

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.