30 października 2020

Oświadczenie WZZ "Sierpień 80" w sprawie strajku kobiet

                                                                                         Katowice , 29.10.2020 r.

 

OŚWIADCZENIE

 

W związku zapowiedzią karania uczestników i organizatorów protestów Kobiet, Komisja Krajowa WZZ "Sierpień 80" oświadcza, że deklaruje gotowość bezpłatnej pomocy prawnej wszystkim osobom represjonowanym przez aparat państwa.

Wobec złamania obwiązującego od wielu lat kompromisu społeczeństwo ma prawo do protestu. To rząd i większość parlamentarna ponosi odpowiedzialność za to że ludzie masowo wychodzą na ulicę.

Mamy prawo do decydowania w sprawach sumienia zgodnie z własnym rozumem, rozsądkiem i prawem wolnego wyboru. Nie wiadomo skąd przekonanie u rządzących, że każdy z nas nie potrafi podejmować etycznych decyzji zgodnych z własnym sumieniem.

Jeśli rządzący chcą nas pozbawić prawa do wolnego wyboru i decydowania w sprawach sumienia, to nas odczłowieczają. Nie może być na to zgody.

Jednocześnie apelujemy do polityków opozycji i liderów partii opozycyjnych zostawcie protestujących w spokoju. To są i powinny takimi pozostać, nie tylko protesty przeciwko rządzącym, ale również przeciwko nieudolnej opozycji, która udaje, że nas przed PiS-em broni. Autentyczność i spontaniczność tych protestów jest ich siłą. Nie psujcie tego.

Jeszcze raz jako WZZ "Sierpień 80" deklarujemy wsparcie dla protestów i pomoc prawną dla wszystkich represjonowanych ich uczestników.

 

 

                                                       Bogusław Ziętek

                                                                                                           Przewodniczący WZZ "Sierpień 80"

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.