25 stycznia 2022

Notatka po spotkaniu sygnatariuszy Umowy Społecznej w dniu 24 stycznia 2022 r.

 

W dniu 24 stycznia.br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie spotkali się

Sygnatariusze Umowy Społecznej dotyczącej Transformacji Sektora Górnictwa Węgla

Kamiennego oraz Wybranych Procesów Transformacji Województwa Śląskiego.

Ze strony Rządowej spotkaniu przewodniczył Pan Jacek Sasin- Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Aktywów Państwowych. Stronę Społeczną reprezentowali sygnatariusze Umowy Społecznej.

 

Tematem spotkania było omówienie stopnia realizacji zapisów zawartych w Umowie Społecznej

Wicepremier Jacek Sasin przedstawił informacje nt. przygotowania Nowego Systemu Wsparcia dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, w tym przygotowań do złożenia wniosku notyfikacyjnego do Komisji Europejskiej.

 

Strony przeanalizowały stan zagrożeń dla Polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa wynikający z Polityki Klimatycznej Unii Europejskiej.

W trakcie spotkania Ustalono że:

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.