24 lutego 2022

Niecodzienny list do premiera:
"Jest jeszcze czas ,aby uchronić kraj przed katastrofą"

GÓRNICTWO  |  
Sierpień 80 wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. "Sprzeciw wolnego świata, wobec rosyjskiej agresji w Ukrainie, doprowadził do nałożenia sankcji na Rosję. W ramach tych sankcji, Polska słusznie domaga się rezygnacji z uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. Uzależnienie Europy od rosyjskiego gazu jest oczywiste. Doprowadziła do tego katastrofalna polityka klimatyczna Unii Europejskiej" - zaznacza związek.
 
 
 
  • Zdaniem Sierpnia 80 najwyższy czas wyciągnąć z tego wnioski.
  • Wnioski powinna również wyciągnąć Polska.
  • Wobec tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, powinniśmy natychmiast zaniechać importu węgla z Rosji - wskazuje w piśmie do premiera Sierpień 80.

"Nie ma żadnych wątpliwości, że natychmiast powinny być podjęte decyzje, o wstrzymaniu importu rosyjskiego węgla do Polski.

W świetle ostatnich wydarzeń, jest rzeczą oczywistą, że ani jedna tona rosyjskiego węgla nie powinna trafić do Polski, a nawet Europy.

Zwłaszcza, że istnieje wiarygodne podejrzenie, że przynajmniej część, z tego importowanego do Polski węgla, pochodzi z okupowanych przez Rosję terenów, kopalń okręgu donbaskiego. 

 

Rząd, na czele którego Pan stoi, powinien podjąć radykalne działania, całkowicie eliminując import węgla z Rosji. Działania te, powinny być tym bardziej radykalne, że w przeszłość, taki import, realizowany był również za pośrednictwem kontrolowanych przez skarb państwa, spółek.

W ubiegłych latach, import rosyjskiego węgla do polski, realizowany przez kontrolowane przez rząd spółki, wynosił nawet 4 mln ton rocznie. Byłoby prawdziwym skandalem, gdyby ten import, realizowany był, także dziś. Zwłaszcza, że Polska ma wystarczający potencjał, aby wydobywać wystarczające ilości węgla, zaspakajając nasze potrzeby energetyczne" - wskazuje związek w piśmie do premiera Morawieckiego. 

 

Rosja wykorzystuje surowce jako broń w swojej polityce

Wskazuje przy tym, że rząd, powinien także natychmiast podjąć starania, aby zablokować całkowicie, import węgla z Rosji, na tereny państw europejskich."

Nie można jednocześnie twierdzić, że podejmowane są starania, aby powstrzymać Rosję w realizacji jej imperialistycznej polityki i równocześnie finansować, tą agresywną politykę, setkami miliardów euro, płacąc Rosji za surowce energetyczne, zwłaszcza te, które w państwach UE, są dostępne. Tak jest w przypadku węgla i Polski".

 

Rosja wykorzystywała i wykorzystuje surowce energetyczne, jako broń w swojej imperialnej polityce. Tylko Polska, wydała w ciągu ostatnich 20 lat, bilion złotych na zakup surowców energetycznych z Rosji. Ile na ten cel, wydały wszystkie kraje UE, aż trudno sobie wyobrazić. Sfinansowaliśmy kilka takich agresji, jakie dokonuje obecnie, Rosja wobec Ukrainy. Czas powstrzymać to szaleństwo" - zaznacza związek.

 

Zaznacza również: "Przy okazji, namawiamy także Pana Premiera i Pański Rząd, do przemyślenia naszej polityki energetycznej. Każdego dnia przekonujemy się, że likwidacja naszego górnictwa i naszej energetyki konwencjonalnej, prowadzi nas do katastrofy. Kryzys energetyczny przed którym stoi świat, to co dzieje się, za naszą wschodnią granicą oraz rosnące ceny surowców energetycznych, które w coraz większym stopniu stają się narzędziem agresywnej polityki, każą nam się zastanowić, czy dobrze robimy, niszcząc nasze górnictwo i energetykę konwencjonalną, w imię nowej religii, jaką stała się dla oderwanych od rzeczywistości elit eurobiurokratycznych, polityka klimatyczna.

 

Wystarczyło Panu determinacji w walce o interesy Polski, wobec skandalicznych decyzji biurokratów z UE, chcących zniszczyć kopalnię w Turowie. To co ma się dokonać, pod dyktando szaleńców z KE, wobec całego systemu energetycznego Polski, jest nieporównywalnie bardziej niebezpieczne dla polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki, na straży których powinien stać Pański Rząd. W oczywisty sposób powinien Pan dostrzegać, jakie zagrożenie dla Polski i Polaków, stanowi kontynuacja tej polityki. Jest jeszcze czas, aby uchronić Nasz Kraj, przed nadciągającą katastrofą" - zaznacza Sierpień 80. Pod pismem podpisał się przewodniczący związku Bogusław Ziętek.

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.