12 listopada 2021

Motoryzacja: Brak uzgodnień w FCA Poland.S.A

Związki Zawodowe działające w FCA Poland nie wyraziły zgody na wydłużenie okresu rozliczeniowego do 4 mc.

 

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.