16 lutego 2022

Komunikat w sprawie zaniżonej wypłaty za miesiąc styczeń

Katowice, dnia 15.02.2022 r.

 

Komisja Zakładowa

WZZ „Sierpień 80"

w Polskiej Grupie

Górniczej S.A.

 

 

KOMUNIKAT

 

 

 

W związku z licznymi przypadkami zaniżonej wypłaty za miesiąc styczeń oraz mniejszej wypłaty 14-tki Komisja Zakładowa WZZ „Sierpień 80" w Polskiej Grupie Górniczej S.A. apeluje o zgłaszanie się pokrzywdzonych pracowników do biura Związku.

Błędy przy wprowadzaniu Polskiego Ładu spowodowały, że większość górników lutowe świadczenia (wypłata i Nagroda Roczna za 2021 r.) otrzymało zaniżone o potrącenia podatkowe. Straty dla różnych pracowników tylko na 14-tce wynoszą od 500,00 zł do nawet 2500,00 zł. Podobnie, jak inne grupy zawodowe górnicy stali się ofiarami niechlujstw i niekompetencji rządzących. Pomimo oświadczeń Premiera i jego urzędników, że na wprowadzeniu Polskiego Ładu nikt nie straci, ponad 60% górników straciło ogromne sumy. W podobnej sytuacji byli posłowie, którym straty natychmiast wyrównano. Nie jesteśmy gorsi. Dlatego, apelujemy do Wszystkich pracowników, którzy stracili na Polskim Ładzie o zgłaszanie się do Komisji Zakładowej z potwierdzeniami wypłaty i szacunkowym wyliczeniem strat. Po sprawdzeniu i przeliczeniu straty przez służby PGG S.A. domagać się będziemy jak najszybszego nadpłacenia wyliczonej straty. Każdy pracownik, który poniósł stratę będzie ją miał nadpłaconą w możliwie krótkim czasie.

 

Za Komisję Zakładową

WZZ „Sierpień 80"

w PGG S.A.