24 października 2021

FCA Poland S.A. Zmiana rozkładu czasu pracy.

Dyrekcja FCA Poland S.A. informuje pracowników zatrudnionych w Zakładzie Tychy, że dni 12 listopada br. oraz dni od 27 do 31 grudnia br.

ustala się dniami wolnymi od pracy, w zamian za dni robocze 6, 20, 27 listopada oraz 4, 11, 18 grudnia br. 

Powyższa zmiana rozkładu czasu pracy dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych w Zakładzie Tychy, z wyjątkiem pracowników oddelegowanych do świadczenia pracy poza Zakładem Tychy. 

 
Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.