Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80. 

Popyt na węgiel pozostanie silny co najmniej przez najbliższe 20 lat, nawet jeśli państwa świata będą podejmować działania mające na celu dekarbonizację gospodarek – ocenia New Hope Corp., główny australijski eksporter węgla.

 
 

„Wiele wspólnot, szczególnie w dużych miastach Azji, będzie potrzebowało węgla jako źródła przystępnej cenowo i dostępnej energii niezbędnej do zasilenia gospodarstw domowych i przemysłu w przeciągu dwóch dekad i dłużej” – ocenił Reinhold Schmidt, dyrektor wykonawczy New Hope, w czasie corocznego spotkania.

 
 

Firma ta sprzedaje węgiel na takie rynki, jak Indie, Wietnam czy Japonia.

Ożywienie gospodarcze na kluczowych rynkach oraz ograniczona dostępność alternatywnych źródeł energii wywindowała w ostatnim czasie ceny surowców. Na początku kolejnej dekady popyt na węgiel potrzebny do zasilania okrętów może przekroczyć podaż surowca – uważa Reinhold Schmidt

 

Węgiel energetyczny wciąż w cenie

Benchmarkowe ceny wysokiej jakości węgla energetycznego w australijskim porcie w Newcastle gwałtownie rosły z powodu niewystarczającej podaży, zaś państwa azjatyckie zmagały się z niedoborami energii. Choć aktualne ceny węgla spadły o ok. 42 proc. względem rekordu z 18. października, to i tak cena surowca znacznie przekracza pięcioletnią średnią.

Kontrakty futures na węgiel energetyczny w Chinach spadły o 2,1 proc. do poziomu 808 juanów (126,7 dol.) za tonę na początku handlu w czwartek.

Duży popyt na węgiel utrzyma się jeszcze co najmniej przez 20 lat

19 listopada 2021