14 października 2021

Dojeżdżasz do pracy? Możesz liczyć na dodatkowe 300 zł do pensji!

Wszystko przez podwyższone koszty uzyskania przychodu

Pracownicy, którzy mieszkają poza miejscowością, w której znajduje się ich zakład pracy, muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami na dojazdy. W takiej sytuacji warto zadbać o to, by przy wyliczaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu, pracodawca uwzględnił podwyższone koszty uzyskania przychodu. Trzeba najpierw złożył odpowiednie oświadczenie. Warto o tym pamiętać, bo można zyskać nawet 300 zł.
 

Czym są i ile wynoszą koszty uzyskania przychodów?

Jak powszechnie wiadomo, od pensji każdego pracownika odciągany jest podatek dochodowy. Przy obliczaniu jego wysokości nie uwzględniane są jednak tzw. koszty uzyskania przychodów, czyli wszelkie wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i wypełnianiem obowiązków służbowych. Są one odliczane od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Prawo reguluje, jaka jest standardowa wysokość owych kosztów uzyskania przychodów.

 • W przypadku jednego źródła przychodów wynoszą one 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 3 000 zł.
 • Gdy jednak podatnik ma co najmniej dwa źródła przychodów - nie mogą przekroczyć 4 500 zł za rok podatkowy
 • Koszty uzyskania przychodu można podwyższyć jeszcze o 300 zł, gdy podatnik

  • mieszka poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy
  • i nie otrzymuje dodatku za rozłąkę,
  • Ważne, aby pracownik złożył oświadczenie na cele stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, ponieważ wyższe koszty uzyskania przychodu nie są w tej sytuacji naliczane automatycznie. Takie oświadczenie jest za to ważne aż do odwołania. Nie trzeba zatem ponawiać wniosków, jeśli miejsce zamieszkania pozostaje bez zmian.
  • Obecnie koszty uzyskania przychodu dla osób dojeżdżających do pracy wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy maksymalnie 3 600 zł. Z kolei gdy dochody podatnika pochodzą z co najmniej dwóch stosunków pracy, koszty nie mogą przekroczyć 5 400 zł za rok podatkowy.
  • Kosztów uzyskania przychodu nie można podwyższyć o 300 zł, gdy pracownik otrzymuje już zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, chyba że zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

   Przepisy reguluje Art. 22. - [Koszty uzyskania przychodów] - Podatek dochodowy od osób fizycznych.

   źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.