08 lutego 2022

11 lutego kolejne spotkanie sygnatariuszy umowy społecznej dla górnictwa

GÓRNICTWO  |
  • Za: wnp.pl Autor: PAP/AT

Kolejne spotkanie sygnatariuszy umowy społecznej dla górnictwa odbędzie 11 lutego w Warszawie - poinformował resort aktywów państwowych. Podczas poprzedniego spotkania ustalono m.in., iż na kolejnym zostanie zaproponowana formuła powołania Pełnomocnika ds. Transformacji Woj. Śląskiego.

 

 
  • Wniosek notyfikacyjny zostanie przekazany do Komisji Europejskiej za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w najbliższych dniach - poinformowało biuro prasowe MAP.
  • W trakcie procedury notyfikacyjnej Komisja może zadawać dodatkowe pytania na piśmie oraz prosić o uzupełnienie przekazanych informacji - dodało.
  • W styczniu strony zgodziły się, że spotkania sygnatariuszy Umowy będą miały charakter cykliczny, a termin kolejnego ustalono wstępnie na 10 lutego. W poniedziałek resort aktywów podał, że do spotkania dojdzie dzień później.

 

Związkowcy oczekują także od przedstawicieli strony rządowej informacji na temat postępów prac zmierzających do złożenia wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej dla górnictwa. Wcześniej prognozowano, że wniosek trafi do KE do końca stycznia, tak się jednak nie stało.

 

"Wniosek notyfikacyjny zostanie przekazany do Komisji Europejskiej za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w najbliższych dniach. W trakcie procedury notyfikacyjnej Komisja może zadawać dodatkowe pytania na piśmie oraz prosić o uzupełnienie przekazanych informacji" - poinformowało biuro prasowe MAP.

 

Poprzednio sygnatariusze podpisanej w maju ub. roku w Katowicach umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa węgla kamiennego spotkali się - na wniosek strony związkowej - 24 stycznia. Uzgodniono wówczas m.in. że "projekt wniosku notyfikacyjnego, bez informacji wrażliwych, zostanie przekazany sygnatariuszom umowy społecznej".

 

"Podstawą wniosku notyfikacyjnego, szczególnie w zakresie osi czasu (harmonogramu wygaszania kopalń - red.) i programów operacyjnych będą zapisy umowy społecznej. Projekt wniosku notyfikacyjnego zostanie przekazany stronie społecznej równocześnie z przekazaniem do opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - podano w styczniowej notatce po spotkaniu, podpisanej przez przedstawicieli stron. Wskazano także reprezentanta strony związkowej jako obserwatora w procesie notyfikacji. Dotąd strona związkowa nie otrzymała projektu wniosku notyfikacyjnego.

 

W styczniu strony zgodziły się, że spotkania sygnatariuszy Umowy będą miały charakter cykliczny, a termin kolejnego ustalono wstępnie na 10 lutego. W poniedziałek resort aktywów podał, że do spotkania dojdzie dzień później.

 

"Spotkanie ostatecznie odbędzie się 11 lutego w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Stronę rządową będą reprezentowali przedstawiciele resortów: Aktywów Państwowych, Klimatu i Środowiska, Rozwoju i Technologii oraz Funduszy i Polityki Regionalnej. Zaproszenie zostanie skierowane również do Szefa Gabinetu Politycznego Premiera oraz Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej" - podało biuro prasowe MAP.

 

Podpisana 28 maja ub. roku umowa społeczna określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego (energetycznego) w perspektywie 2049 roku. Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla górników oraz przewiduje budżetowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. Rozwiązania pomocowe - przeniesione już do podpisanej w ub. tygodniu przez prezydenta znowelizowanej ustawy górniczej - wymagają teraz notyfikacji Komisji Europejskiej.

 

13 stycznia br. związkowi sygnatariusze umowy społecznej ocenili, iż nie jest ona przez rząd wykonywana i zażądali gwarancji realizacji zapisów tego dokumentu. Zapowiedzieli protesty, jeżeli do 21 stycznia nie dojdzie do rozmów w tej sprawie. W odpowiedzi wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zaprosił związkowców na rozmowy 24 stycznia. Kolejne spotkanie, zaplanowane na 11 lutego, będzie kontynuacją tego dialogu.

 

"Podpisana w maju ubiegłego roku umowa społeczna jest wdrażana. Wraz z partnerami rozmawiamy o sposobach realizacji poszczególnych elementów umowy. Naszym priorytetem w dalszym ciągu pozostaje przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji" - mówił po styczniowym spotkaniu wicepremier Sasin.

Ustalono wówczas także, iż "kontynuowane będą prace nad projektem ustawy o Funduszu Transformacji Śląska, a projekt - w najbliższym możliwym terminie - zostanie wniesiony pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów". Ponadto "uznano za konieczne rozpoczęcie procesu renegocjacji elementów kosztowych umowy społecznej w zakresie planów operacyjnych, w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego".

 

Strona rządowa poinformowała także o stanie prac nad realizacją rozdziału umowy społecznej dotyczącego inwestycji w niskoemisyjne projekty węglowe. "Strona społeczna uznała za konieczne przyśpieszenie tych inwestycji" - podano.

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.